Ustawy dla rynku ziemi

12 lutego 2021. Komisja Rolna Rady Najwyższej zaleciła uchwalenie dwóch ustaw, kluczowych dla uwolnienia obrotu ziemią rolną w Ukrainie. Rynek ziemi ma „ruszyć” 1 lipca tego roku.

Projekt ustawy 2194 finalizuje decentralizację gruntów (przekazanie części gruntów do samorządów), dereguluje i dekoncentruje w miarę możliwości dziedzinę stosunków gruntowych, eliminuje ryzyko korupcji w gospodarowaniu zasobami ziemi. Zdaniem ministra rolnictwa Romana Leszczenki ta ustawa stanie się nową „konstytucją ziemi, która wyeliminuje szereg elementów korupcji w stosunkach z gruntami i zwiększy atrakcyjność inwestycyjną”.

Projekt ustawy nr 2195 mówi o aukcjach elektronicznych przy zakupie ziemi. „Kluczem jest zminimalizowanie ryzyka korupcji” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

  • 28 kwietnia 2020 r. prezydent Władimir Zełenski podpisał ustawę „O zmianie niektórych ukraińskich ustaw o warunkach obrotu gruntami rolnymi”, która wprowadziła rynek gruntów rolnych w Ukrainie od 1 lipca 2021 r.
  • W czerwcu 2020 r. prezydent Zełenski powiedział, że Ukraina zniesie ograniczenia w zakupie gruntów rolnych dopiero po tym, jak zapewni ukraińskim rolnikom możliwość zaciągnięcia tanich pożyczek na ten cel.
  • 15 października 2020 roku prezydent Ukrainy podpisał dekret o przeniesieniu gruntów rolnych z własności państwa na własność komunalną. 17 listopada 2020 r. Gabinet Ministrów przyjął uchwałę w sprawie przekazania gruntów wspólnotom terytorialnym.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn