Ukraińcy wysyłają więcej do kraju

2 lutego 2021. Pomimo koronawirusa w 2020 roku Ukraińcy wysłali do kraju 200 mln USD więcej niż rok wcześniej.

Według NBU w 2020 r. wielkość przekazanych środków przez migrantów do Ukrainy wyniosła 12,121 mld USD, czyli o 200 mln USD więcej niż w 2019 roku (11,921 mld USD).

Trzy główne żródła wpływów gotówkowych Ukrainy w 2020:

  • 4,7 mld USD na rachunkach korespondencyjnych banków (w 2019 roku – 3,8 mld USD);
  • 2,69 mld USD za pośrednictwem międzynarodowych systemów płatności (w 2019 r. – 2,2 mld USD);
  • 4,7 mld USD kanałami nieformalnymi (5,8 mld USD w 2019 r.).

Dane podawane są bez uwzględnienia terytoriów czasowo okupowanych. Prywatne przekazy pieniężne to dochody gospodarstw domowych pochodzące z innych gospodarstw domowych z zagranicy i są one związane z migracją czasową lub stałą.

Według badań Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w związku z pandemią Covid-19 w 2020 roku do Ukrainy powróciło 400-500 tys. pracowników. Za granicą pracuje 2,5-3 mln Ukraińców.

Pieniądze migrantów zarobkowych są jednym z głównych źródeł napływu waluty do kraju. W 2019 r. przekazy pieniężne stanowiły 7,7 proc. PKB Ukrainy. W 2018 r. wpływy wyniosły 10,88 mld USD, co stanowiło odpowiednio 8,3 proc. PKB Ukrainy.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn