Pomysły na parki przemysłowe

13 stycznia 2021. W obwodzie rówieńskim powstał „Rivne industrial park”. Projekt parku zajął pierwsze mieście w konkursie PAIH „Złoty teren 2020”.

Park będzie zlokalizowany na terytorium Małolubaszańskiej Hromady. Powierzchnia kompleksu wynosi 125,1 ha, z przeznaczeniem na zakłady przemysłowe z rozwiniętą infrastrukturą inżynieryjno-komunikacyjną, magazynami i pomieszczeniami administracyjnymi. W ubiegłym roku projekt parku wygrał w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

Konkurs „Złoty teren 2020” przeprowadzono w w ramach Polskiej Pomocy, a jednym z jego celów było zwiększenie konkurencyjności ukraińskich regionów. Udział w konkursie wzięło 8 regionów. Oto inne zwycięskie projekty:

  • Obwód lwowski: teren o powierzchni 4,68 ha w mieście Gródek (ukr. Horodok).
  • Obwód kijowski: park przemysłowy „Biała Cerkiew” o powierzchni 22 ha. Teren jest wyposażony w niezbędną infrastrukturę oraz jest położony obok autostrady i drogi kolejowej. Więcej na ten temat w artykule „Biała Cerkiew zamiast Chin”.
  • Obwód czerkaski: teren inwestycyjny o powierzchni 4,2 ha położony na terytorium Żaszkiwskiej Hromady.
  • Obwód żytomierski: park przemysłowy Korosteń o powierzchni 42,2 ha.
  • Obwód winnicki: Winnicki park przemysłowy o powierzchni 27,6 ha.
  • Obwód tarnopolski: teren byłego pola cukrowni w mieście Łanowce oraz teren w Tarnopolu.
  • Obwód czernihowski: teren o powierzchni około 9,5 ha w mieście Koriukiwka.

Pierwotnie planowano zorganizowanie misji gospodarczych przedstawicieli władz lokalnych do Polski. Ze względu na epidemię koronawirusa, przeprowadzono odpowiednie szkolenia dla samorządów z udziałem ekspertów PAIH – odbyły się one w listopadzie w trybie online.

W Ukrainie zarejestrowano dotąd 47 parków przemysłowych.

 Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn