Nowy reformator sektora rolnego

22 grudnia 2020. Rada Najwyższa powołała Romana Leszczenkę na stanowisko ministra polityki rolnej Ukrainy. Samodzielne ministerstwo zostaje przywrócone po roku od likwidacji.

Ministerstwo Polityki Rolnej zostało zlikwidowane jesienią 2019 roku. Jego funkcje przejęło  Ministerstwo Gospodarki. Po roku posłowie zdecydowali się przywrócić Ministerstwo Polityki Rolnej z Leszczenką na jego czele.

Nowy minister to znany w kręgach agrarnych prawnik, który od roku zajmuje się wdrażaniem reformy rolnej.Przed nominacją na ministra  był przewodniczącym Państwowej Służby Geodezji, Kartografii i Katastru, wcześniej – komisarzem prezydenta ds. gruntów.

Leszczenko jest absolwentem Wydziału Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego w im. Tarasa Szewczenki. Posiada tytuł doktora nauk prawnych. Biegle włada językiem angielskim, hiszpańskim, polskim.

W 2013 roku zajął się doradztwem rolniczym, zakładając firmę Ukraińskie Centrum Rolnicze.

Priorytety polityki rolnej nowego ministra:

  • Stworzenie strategii rozwoju sektora rolnego na 7-10 lat i uruchomienie przejrzystego Państwowego Rejestru odbiorców wsparcia budżetowego przez rolników (odpowiednia ustawa 985-IX została już podpisana przez Prezydenta i zostanie wdrożona w 2021 roku).
  • Wsparcie chowu bydła mlecznego poprzez dotacje celowe na utrzymanie inwentarza.
  • Kontynuacja reformy rolnej i otwarcie rynku gruntów od 1 lipca 2021 r. oraz zakończenie digitalizacji Państwowego Geokatstra.
  • Zakończenie reformy Państwowej Służby Żywnościowej i Konsumenckiej oraz rozwój nawadniania.
  • Zamiar opodatkowania każdego hektara ukraińskiej ziemi i zlikwidowanie zmian podatkowych. „Widzimy potencjał do zasilenia budżetu w 2021 roku podatkami w wysokości co najmniej 1 miliarda USD.” – powiedział nowy minister.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn