Transport w budżecie 2021

18 grudnia 2020. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę „O budżecie państwowym Ukrainy na 2021 rok”. Dochody budżetu państwa ustalono na 1,092 bln UAH, wydatki – 1,328 bln UAH.

Jakie wydatki, a zatem inwestycje i zakupy przewiduje się w ukraińskim transporcie?

Kolej

Po raz pierwszy środki z budżetu państwa zostaną przeznaczone dla Ukrzaliznyci. Mówimy o 4,489 mld UAH na odnowienie taboru do przewozu osób i modernizację infrastruktury kolejowej w celu rozwoju ruchu pasażerskiego.

Pierwotnie planowane wydatki budżetu państwa na UZ pozostają w mocy. Oznacza to przeznaczenie 3,288 mld UAH na zakup 100 wagonów osobowych, a także 1,179 mld UAH – na modernizację infrastruktury kolejowej.

500 mln UAH na modernizację infrastruktury kolejowej zostanie pozyskane w formie kredytu.

„W budżecie państwa po raz pierwszy pojawia się artykuł o finansowaniu zakupu taboru pasażerskiego i modernizacji infrastruktury kolejowej w celu usprawnienia ruchu pasażerskiego. To prawdziwy przełom i chcę wierzyć, że uda się go skonsolidować w najbliższych latach.(…) Jeśli chodzi o przeznaczenie środków budżetowych na odnowę floty wagonów osobowych, potrzeba tego działania już dawno dojrzała – obecnie jest ich około 3000, a w ciągu najbliższych 5 lat 1700 będzie musiało zostać wycofanych z eksploatacji, a do normalnego funkcjonowania systemu transportu pasażerskiego na Ukrainie potrzeba około 5 tysięcy wagonów” powiedział Oleksandr Skiczko, szef podkomisji ds. transportu kolejowego komitetu transportu VRU.

Transport publiczny

Na rozwój transportu publicznego w miastach ukraińskich przewidziano 600 mln UAH, na bezpieczeństwo ruchu w miastach Ukrainy – 200 mln UAH; na wsparcie organizacyjne realizacji projektów infrastrukturalnych – 10,7 mln UAH; na realizację państwowej kontroli bezpieczeństwa transportu – 128,5 mln UAH.

Drogi

Na drogi zostanie przeznaczonych łącznie 72 miliardy UAH. W rubryce „Państwowa Agencja ds. Dróg” wskazano kwotę 50,6 mld UAH. Z tego na rozwój sieci i utrzymanie dróg o znaczeniu krajowym – 36,5 mld UAH, wywiązanie się z zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w ramach gwarancji państwowych – 13,5 mld UAH, infrastruktura graniczna na granicy ukraińsko-polskiej – 150 mln UAH, na granicy ukraińsko-węgierskiej – 28,2 mln UAH.

Kolejne 21,3 mld UAH z budżetu przeznaczono na dotację do budżetów lokalnych na sfinansowanie budowy, remontu i utrzymania dróg publicznych o znaczeniu lokalnym, ulic i dróg gminnych w osadach.

Finansowanie remontu i budowy dróg w 2021 roku planowane jest nie tylko z budżetu państwa. „Główne źródła finansowania to Fundusz Drogowy, środki pozyskane w ramach gwarancji państwowych, pożyczki z międzynarodowych instytucji finansowych. Czwartym źródłem finansowania w przyszłym roku mogą być projekty partnerstwa publiczno-prywatnego” – powiedział Oleksandr Kubrakow, prezes Państwowej Agencji Dróg (Ukravtodor).

W 2021 roku na drogi zostanie przeznaczonych z Funduszu Drogowego ok. 70 mld UAH.

Transport rzeczny

Budżet 2021 przewiduje,  podobnie jak w 2020 roku , 39 mln UAH na utrzymanie śluz na Dnieprze. 39 mln UAH to standardowa kwota, która od wielu lat jest przeznaczona na funkcjonowanie systemu Przedsiębiorstwa Państwowego Ukrwodszlach.

Porty lotnicze

1 mld UAH zostanie przeznaczony na rozwój infrastruktury lotniskowej. Zaprojektowanie i budowa nowego pasa startowego Międzynarodowego Portu Lotniczego w Dniepropietrowsku będzie kosztować budżet państwa w 2021 roku 1,4 mld UAH. Na lotniska w Chersoniu, Winnicy, Równem. Kwoty te wyniosą odpowiednio 320 mln UAH, 604,2 mln UAH i 75,7 mln UAH.

Na podstawie informacji prasowej Centrum Strategii Transportowych opracował Dariusz Kostrzębski.

Facebook
Twitter
LinkedIn