Budżet w pigułce

16 grudnia 2020. Wczoraj Rada Najwyższa przyjęła budżet państwa ukraińskiego na 2021 rok. Minister finansów Siergiej Marczenko nazwał go „budżetem możliwości”.

  •   Ustawa budżetowa przewiduje dochody w wysokości 1 bln 92 mld UAH, wydatki – 1 bln 328 mld UAH, deficyt budżetowy wyniesie 5,5 proc. PKB.
  • Średnioroczny kurs dolara w 2021 r., na podstawie którego obliczany jest budżet państwa, określono na 29,1 UAH za 1 USD.
  • Uchwalony budżet przewiduje wzrost PKB w 2021 r. na poziomie 4,6 proc., inflację konsumencką na poziomie 7,3 proc., poziom długu publicznego do PKB wyniesie 64,6 proc.
  • Środki budżetowe będą rozdysponowane w następujący sposób (wybrane działy): bezpieczeństwo i obrona – 267 miliardów UAH (w tym Min. Obrony 116 miliardów UAH, Min. Spraw Wewnętrznych 98 miliardów UAH), edukacja 174 miliardów UAH, służba zdrowia 159 mld UAH, walka z koronawirusem 19,4 mld UAH (z czego 2,6 mld UAH na szczepienie), program „Wielka Budowa” (rozwój infrastruktury drogowej) – 150 mld UAH .
  • Wydatki na bezpieczeństwo i obronę wyniosą 5,93 proc. PKB Ukrainy, zaś na opiekę zdrowotną budżet państwa zapewnia 4,3 proc. PKB.
  • Prywatyzacja w przyszłym roku powinna przynieść budżet 12 mld UAH.
  • Jeszcze 15 grudnia dokonano istotnej poprawki w kodeksie budżetowym, dzięki której w funduszach ogólnych samorządu terytorialnego na stałe pozostawiono 13,44 proc. podatku akcyzowego od paliwa sprzedawanego na ich terytorium.

Za budżetem państwa głosowało 289 deputowanych. Budżetu nie poparły frakcje: Opozycyjna Platforma – Za Życie, Europejska Solidarność i Głos.

15 grudnia, w dniu przyjęcia budżetu na 2021 rok, Ministerstwo Finansów sprzedało na krajowym rynku pożyczkowym obligacje skarbowe o wartości 51,44 mld UAH, co jest rekordowym wolumenem w historii. Na aukcjach oferowano dziewięć emisji obligacji skarbowych: siedem w hrywnie, jedną w euro i jedną w dolarach.  Ze sprzedaży obligacji w hrywnie pozyskano 42,1 mld UAH.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn