Intermodalny Kijów

18 grudnia 2020. W Kijowie powstanie nowy terminal intermodalny, który w ciągu 5-7 lat pozwoli na ponad 2. krotne zwiększenie przeładunków w stolicy do 5 mln ton rocznie.

Przedsiębiorstwo KPS Grup zbuduje w Kijowie kompleks transportowo-logistyczny z linią kolejową i składający się z magazynów oraz portu rzecznego, przeznaczonego dla różnych rodzajów ładunków. Obiekt powstanie na gruncie dzierżawionym o powierzchni około 16 ha, położonym w dzielnicy Telyczka.

Serhii Ovchinikov – menadżer ds. projektów firmy KPS Grup zaznaczył, iż ze względu na dynamikę wzrostu ruchu na Dnieprze, w perspektywie do 2025 r. Kijów będzie potrzebował nowego terminalu intermodalnego. Obecnie trwają przygotowania do opracowania studium wykonalności i rozwiązań przedprojektowych. Prowadzona jest też komunikacja z dużymi operatorami na różnych rynkach, którzy są zainteresowani długoterminową współpracą. Analizie poddaje się doświadczenia europejskie, w tym projekt największego terminalu rzecznego w Duisburgu. Według szacunków ekspertów firmy, projekt wymaga inwestycji w wysokości od 50 do 100 mln USD, a okres jego realizacji wyniesie ok. 5 lat. Zakłada się, iż inwestycja przyczyni się do powstania 200 nowych miejsc pracy w zależności od zastosowanych rozwiązań i stopnia automatyzacji procesów – podkreślił S. Ovchinikov.

Niedawno Rada Najwyższa Ukrainy przyjeła ustawę „O wewnętrznym transporcie wodnym”, której celem jest liberalizacja i rozwój rynku przewozów śródlądowych oraz modernizacja infrastruktury rzecznej. Oczekuje się, iż w efekcie zmian nastąpi potrojenie przewozu ładunków na Dnieprze do poziomu 30 mln ton do roku 2025, co przełoży się na zyski dla budżetu państwa w wysokości ok. 500 mln USD rocznie. Więcej o tym w artykule „Rozwój transportu rzecznego”.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn