Ukraińcy w UE czyli w Polsce

7 grudnia 2020. Eurostat poinformował, że w 2019 r. ponad połowa (55 proc.) dokumentów pobytowych wydawanych po raz pierwszy w krajach Unii Europejskiej osobom spoza UE w celu podjęcia pracy dotyczyła obywateli Ukrainy. Aż 83,6 proc. Ukraińców pracujących legalnie w UE pracuje w Polsce.

Z roku na rok udział pracowników z Ukrainy w rynku pracy Unii Europejskiej staje się coraz bardziej widoczny. Według danych Eurostatu w 2019 r. po raz pierwszy zezwolenie na pobyt w związku z wykonywaniem pracy uzyskało 660 tys. Ukraińców, co oznacza wzrost o 19 proc. w porównaniu z 2018 r. Na drugim miejscu są Hindusi (50 tys. zezwoleń), a na trzecim – Białorusini (41 tys.).

Ponadto obywatele Ukrainy otrzymali ponad jedną czwartą (757 tys.) spośród wszystkich zezwoleń na pobyt w Unii Europejskiej wydawanych po raz pierwszy (około 3 mln), wyprzedzając obywateli Maroka (133 tys.), Indii (131 tys.), Chin (110 tys.) i Brazylii (101 tys.).

W 2019 r. najwięcej pierwszych dokumentów pobytowych wśród krajów UE wydały Polska (724 tys.), Niemcy (460 tys.), Hiszpania (320 tys.), Francja (285 tys.) i Włochy (176 tys.).

Polska stała się głównym celem podróży dla obywateli Ukrainy: tutaj wydano 79,2 proc. wszystkich zezwoleń na pobyt udzielonych Ukraińcom w UE w 2019 r., podobnie jak i dla obywateli Białorusi – 77,2 proc. wszystkich zezwoleń.

Liczby te nie obejmują obywateli Ukrainy, przebywających w UE na podstawie wiz długoterminowych lub w ramach ruchu bezwizowego.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn