Polacy o Ukrainie

30 listopada 2020. Międzynarodowa sieć Kantar Profiles przeprowadziła badanie socjologiczne i publikowała raport „Jak Ukraina postrzegana jest w Unii Europejskiej? Przypadek Niemiec, Francji, Włoch, Polski.”

Ponad 4000 respondentów w wieku od 18 do 65+ odpowiedziało na sześć pytań, w tym jedno otwarte pytanie. Wszystkie odpowiedzi zostały zebrane w ankiecie internetowej przeprowadzonej w dniach 22-29 września 2020 r. Badanie zainicjował think tank New Europe Center.

 • Znaczna większość, bo 69,5 proc.- ankietowanych Polaków uważa, że Ukraina może przystąpić do UE i NATO. Mniejszość licząca 17,1 proc. badanych uważała, ze Ukraina nie może stać się członkiem UE i NATO.
 • Polacy pytani o bariery na drodze Ukrainy do UE szczególnie podkreślali potrzebę wyeliminowania korupcji – to wskazanie 39,4 proc. respondentów. Drugim co do znaczenia wskazaniem była poprawa gospodarki, a następnie odzyskanie integralności terytorialnej.
 • Polscy respondenci wykazali wysokie przyzwolenie dla wsparcia Ukrainy przeciwko rosyjskiej agresji. Zapytani, w jaki sposób polski rząd mógłby wesprzeć Ukrainę, 23, 3 proc. respondentów zdecydowanie chce rozszerzyć sankcje wobec Rosji, zaś 22,3 proc. chciałoby zaoferować Ukrainie członkostwo w UE. Trzecią najczęstszą odpowiedzią było wsparcie finansowe dla Ukrainy. Niewielu respondentów uważało, że Polska w ogóle nie powinna wspierać Ukrainy.
  • Pytano też o skojarzenia, jakie budzi Ukraina. 25 proc. respondentów z Polski wskazało na „ ubóstwo / bezrobocie”, drugim z kolei skojarzeniem była „wojna”- 16, 4 proc., natomiast 7.7 proc. badanych kojarzyło Ukrainę ze „złą historią z Polską / masakrami Polaków w Wołyniu i Galicji Wschodniej” oraz o 4,1 proc. ze „Stepanem Banderą”.

  Uczestnicy ankiety z Polski byli bardziej otwarci na utrzymywanie lub pogłębianie relacji ze wschodnimi sąsiadami, w tym Ukrainą, Gruzją i Mołdawią niż respondenci z badanych krajów UE. 36,3 proc. uczestników preferowało utrzymanie obecnego poziomu stosunków, 21,7 proc. chce pogłębienia stosunków między regionami co pomogłyby zapewnić stabilność w regionie. Tylko 12,4 proc. respondentów było za bardziej polsko-centrystyczną, izolacjonistyczną polityką.

  (Red.)

   

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn