Naftohaz wykazał stratę

28 listopada 2020. Skonsolidowana strata netto grupy Naftohaz w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku wyniosła 17,034 mld UAH wobec zysku netto w wysokości 12,9 mld UAH za analogiczny okres ubiegłego roku.

Jak stronie FB Naftohaz, w III kwartale br. strata netto wyniosła 5,49 mld UAH, czyli była o 61,8 proc. większa niż w trzecim kwartale ubiegłego roku. Grupa wyjaśniła, że ten wynik poprawiają zyski z tranzytu- w takim ujęciu strata będzie większa jedynie o 14,6 proc.

Wskazano, że przez 9 miesięcy bieżącego roku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 16,1 mld UAH, czyli prawie tyle samo, co w analogicznym okresie ubiegłego roku (16,9 mld UAH).

Naftohaz komentuje, że kryzys gospodarczy nie jest główną przyczyną strat. Problem w tym, że firmy prywatne nie płacą za gaz, który otrzymały przed 31 lipca 2020. Zadłużenie spółek zajmujących się dystrybucją gazu wynosi 23,5 mld UAH.  Tymczasem rząd zakazał Nafohazowi odcinania dostaw gazu dłużnikom.

Wykazana dotąd strata z końcem 2020 roku zostanie odrobiona i pojawi się zysk, ponieważ firma nie musiałaby gromadzić rezerw na te niespłacone długi.

Naftohaz pozostaje największym płatnikiem budżetu państwa i odpowiada za 11 proc. dochodów skarbu państwa.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn