Słabsze wyniki banków

24 listopada 2020. Zysk netto ukraińskich banków zmniejszył się o prawie jedną czwartą.

Pandemia odbija się również na wynikach działalności banków. Od stycznia do października 2020 roku zysk netto banków w Ukrainie spadł do 39,8 mld UAH, czyli o 23,4 proc. W tym samym okresie ubiegłego roku wynosił 51,992 mld UAH. Tak wynika z danych NBU.

W analizowanych miesiącach przychody wyniosły 209,251 mld UAH (wzrost o 4 proc. w porównaniu do 2019 roku), a koszty 169,423 mld UAH (o 13,7 proc. więcej).

Główną przyczyną niższych wyników finansowych banków w tym roku w NBU było tworzenie rezerw na pokrycie oczekiwanych straty.

Zysk netto to część wyniku bilansowego spółki, która pozostaje do jej dyspozycji po odliczeniu podatków, opłat, potrąceń i innych obowiązkowych wpłat do budżetu. Zysk netto służy do podwyższenia kapitału obrotowego przedsiębiorstwa, tworzenia funduszy i rezerw oraz reinwestycji w produkcję.

Kursy walut NBU we wtorek 24.11.2020: 1 USD – – 28,369 UAH.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn