19 listopada 2020. „Polsko ukraińska wymiana handlowa w okresie minionych trzech kwartałów bieżącego roku wykazuje stosunkowo dobrą dynamikę, zważywszy na trudne uwarunkowania związane z pandemią” – ocenia Elżbieta Bodio, Wiceprezes Polsko- Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Łączne obroty w tym okresie, wg danych polskiego GUS, osiągnęły poziom 6, 388 mld USD, tylko o 1,3 proc mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Polski eksport do Ukrainy był na poziomie 4, 249 mld USD i wzrósł o 4,4 proc., import do Polski osiągnął wartość 2, 088 mld USD i był o ponad 12 proc. niższy w stosunku do poziomu roku minionego. W rezultacie, dodatnie dla Polski saldo w wymianie handlowej wyniosło 2,161 mld USD.

Igor Baranecki, Radca, Naczelnik Wydziału Ekonomicznego Ambasada Ukrainy w RP komentuje: „Zgodnie z wynikami z 9 miesięcy 2020 r. Polska pozostaje czwartym co do wielkości partnerem handlowym Ukrainy na świecie po Chinach, Rosji i Niemczech z wolumenem dwustronnego handlu towarami i usług wynoszącym 5,6 mld USD. Warto zwrócić uwagę, że w zakresie dwustronnego handlu, we wrześniu 2020 roku Polska wyprzedziła Federację Rosyjską o 116 mln USD i ustąpiła miejsca Niemcom tylko o 3 miliony USG wolumenu obrotów. To wprowadziło Polskę do pierwszej trójki partnerów handlowych Ukrainy na świecie! Polska jest też jednym z pierwszych państw członkowskich UE, z którym na koniec trzeciego kwartału 2020 r. udało jej się przywrócić pozytywną dynamikę handlu- we wrześniu eksport ukraińskich towarów do Polski wzrósł o 16,7 procent. Jeśli dodatnia dynamika dwustronnego handlu zostanie utrzymana w IV kwartale, istnieje możliwość przynajmniej zbliżenia się do zeszłorocznych wskaźników handlowych.”

  • Według danych GUS, w ciągu 9 miesięcy 2020 r. największy udział w polskim eksporcie miały:

– wyroby przemysłu elektromaszynowego – prawie 32 proc. (wartość ok 1.355 mln USD),

– wyroby przemysłu chemicznego – 21 proc. (902 mln USD),

– artykuły rolno spożywcze – 14, 5 proc. (620,2 mln USD).

Jednocześnie najwyższą dynamikę wykazały w polskim eksporcie następujące grupy towarowe: artykuły rolno spożywcze (wzrost o ponad 30 pro.), wyroby przemysłu lekkiego (o 16.2 proc.), wyroby ceramiczne (o 15, 3 proc.).

Największe spadki w eksporcie odnotowano po stronie produktów mineralnych (o 15, 8 proc.), skór (o ok 11proc.), wyrobów nieskwalifikowanych (o 16 proc.).

  • Według danych GUS, największy udział w imporcie z Ukrainy przynależy czterem grupom towarowym:

– artykuły rolno spożywcze – 29 proc. (606 mln USD),

– wyroby metalurgiczne – 17, 2 proc. (wartość 358, 4 mln USD),

– produkty mineralne – 16,7 proc. (348, 4 mln USD),

– wyroby przemysłu drzewno- papierniczego – 10,4 proc. (218 mln USD).

Najwyższa dynamika w imporcie obejmowała skóry (wzrost o 600 proc.), wyroby niesklasyfikowane (o ok 41 proc.), wyroby różne (o 14 proc.).

Największe spadki w imporcie dotyczą przede wszystkim dostaw produktów mineralnych (ok 26 proc.), wyrobów metalurgicznych (ok. 23 proc.), wyrobów przemysłu lekkiego (ok. 20 proc.).

( Red)