Kredyt EBI na transport ekologiczny

18 listopada 2020. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)  jest gotów udzielić kolejnych 200 mln EUR pożyczek na rozwój sieci transportu przyjaznego środowisku we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury Ukrainy.

Według służby prasowej Ministerstwa Infrastruktury, wspólnie z EBI przygotowuje ono, drugą fazę projektu „Miejski Transport Publiczny Ukrainy II”. Projekt zakłada odnowienie parków komunikacji miejskiej w różnych miastach.

Wstępnie zidentyfikowano 18 miast uczestniczących w projekcie: Siewierodonieck, Winnica, Użhorod, Czerkasy, Krzemieńczuk, Biała Cerkiew, Melitopol, Kamieńskie, Chmielnicki, Tarnopol, Krzywy Róg, Dniepr, Łuck, Zaporoże, Lwów, Połtawa, Odessa i Czerniowce.

Jak poinformował minister infrastruktury Władysław Kryklij, dzięki pierwszemu wspólnemu projektowi z EBI „Miejski transport publiczny Ukrainy I” w różnych miastach są już unowocześniane floty trolejbusów, tramwajów i autobusów.  Przestarzały transport publiczny zastępuje nowym – wygodniejszy, bardziej przyjaznym dla środowiska i nowoczesny. Ostateczna lista miast zostanie opublikowana po ratyfikacji umowy finansowej.

Minister zaznaczył, że tym razem projekt „Miejski Transport Publiczny II” będzie obejmował tylko podprojekty na rzecz rozwoju przyjaznego środowisku transportu publicznego: zakup tramwajów, trolejbusów, taboru metra i autobusów elektrycznych. Przejście na transport ekologiczny jest ważne dla Ministerstwa. Korzystanie z elektrycznego transportu publicznego nie tylko znacznie ograniczy emisje w miastach, ale także zbliży Ukrainę do europejskich standardów.

Podpisanie umowy o dofinansowanie z EBI planowane jest w grudniu.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn