5 listopada 2020.  Według badania Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu ponad 75 proc. ankietowanych przedsiębiorców indywidualnych w Ukrainie w czasie pandemii odnotowało znaczące straty. Co siódmy wykazał brak zmian lub nawet wzrost dochodów.

Jednym z wskaźników finansowych uwidaczniających efekty epidemii są wpływy do budżetu państwa, odprowadzane w postaci podatków z poszczególnych gałęzi gospodarki. Na podstawie porównania danych z okresu pandemii do analogicznego okresu z roku ubiegłego można wyprowadzić kilka wniosków.

Zatem do sektorów, które szczególnie ucierpiały się z powodu pandemii zalicza się:

  • Przewozy lotnicze – w okresie kwiecień – wrzesień br. odprowadzenia do budżetu wyniosły 207 mln UAH, co jest o połowę mniej w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 r. W pierwszym okresie (kwiecień – maj) spadek stanowił 96 proc.
  • Rynek filmowy – wpływy podatkowe stanowiły 27,2 mln UAH, co jest ponad trzykrotnie mniej w porównaniu do tego okresu z ubiegłego roku.
  • Biura podróży i organizatorzy turystyki – ponad 40 proc. spadek wpływów do budżetu, co w wartościach bezwzględnych stanowi spadek z 376,2 mln UAH do 160,9 mln UAH.
  • Hotele i obiekty świadczące usługi noclegowe – odprowadziły podatków na kwotę 450 mln UAH, co stanowi ponad 500 mln UAH mniej.
  • Restauracje i placówki gastronomiczne – spadek wpływów o 535,5 mln UAH, czyli o 23 proc. mniej.

Natomiast najwięcej podczas epidemii zyskały następujące branże:

  • Usługi pocztowe – wpływy do budżetu od prywatnych firm ukształtowały się na poziomie 116 mln UAH, czyli wzrost o 25 proc. Narodowy operator pocztowy Ukrposzta również odnotowała wzrost o 64,1 mln UAH, czyli o 7 proc.
  • Usługi medyczne – wzrost o 300 mln UAH.
  • Usługi edukacyjne – prywatne przedszkola oraz szkoły podstawowe i średnie wpłaciły do budżetu o ok. 15 proc. więcej.

Państwowa Służba Podatkowa Ukrainy poinformowała, iż w okresie styczeń-kwiecień br. dochody podatkowe budżetu państwa były o 11,7 mld UAH mniejsze od zaplanowanego. Natomiast wraz z poluzowaniem ograniczeń epidemiologicznych zaległości podatkowe zostały nadrobione i łączne przychody podatkowe za 10 miesięcy br. wyniosły prawie 420 mld UAH. Pozyskane wpływy przekroczyły planowaną kwotę o prawie 36 mld UAH i stanowią o 16,8 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

 

Valentyn Honcharenko