Korupcja i Halloween

1 listopada 2020. Jak pisaliśmy, w Parlamencie Europejskim powstaje raport na temat wdrażania Układu Stowarzyszeniowego Ukrainy z Unią Europejską. Europosłowie pracujący nad jego treścią, w tym Włodzimierz Cimoszewicz (sprawozdawca- cień raportu z ramienia Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim), w oświadczeniu odnieśli się do konsekwencji orzeczenia Sądu Konstytucyjnego w sprawie przepisów antykorupcyjnych.

Europosłowie wyrazili swoje zaniepokojenie podważeniem jednego z fundamentów ukraińskiej polityki antykorupcyjnej. Wezwali władze ustawodawcze i rząd „do jak najszybszego podjęcia działań w celu wypełnienia luki prawnej, pozostawionej przez orzeczenie Sadu Konstytucyjnego i szybkiego przywrócenia w pełni operacyjnej, skutecznej i kompleksowej struktury instytucjonalnej do walki z korupcją, w tym w sądownictwie, przy jednoczesnym pełnym zachowaniu niezależności tego ostatniego od władzy wykonawczej i ustawodawczej.”

Podkreślili, że Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji odgrywa kluczową rolę w zwalczaniu tej patologii.

Przypomnieli, że „osiągnięcie wymiernych rezultatów w walce z korupcją ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania wysokiego poziomu wsparcia dla procesu reform wśród obywateli, a także dla poprawy otoczenia biznesowego i przyciągnięcia bezpośrednich inwestycji zagranicznych.”

Zadeklarowali wsparcie dla pogłębienia współpracy i integracji Ukrainy z Unią Europejską, ale wskazali, że „pomoc UE i wszelkie postępy we współpracy z UE podlegają ścisłym warunkom. Aby skorzystać z bardziej ambitnego zestawu środków, Ukraina musi wykazać stałe zaangażowanie w reformy i przestrzeganie zasad Unii. Należy unikać wszelkich działań wstecznych, zwłaszcza w tak newralgicznym i ważnym obszarze, jak walka z korupcją.”

Wyrazili zadowolenie z reakcji Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na zaistniałą sytuację.

  • Prezydent rzeczywiście nie owija sprawy w bawełnę. Na Facebooku emocjonalnie napisał: „Wiem na pewno, że orzeczenie Sądu Konstytucyjnego jest publicznym przejawem spisku niektórych starych elit i oligarchów przeciwko prezydentowi i przeciwko krajowi. Nie inaczej. Oni są przeciw. Ponieważ tylko słaby prezydent i słabe państwo są kluczem do utrzymania skorumpowanego stylu życia. Inaczej nie potrafią. Jak mówią – na Halloween wszystkie diabły z politycznego piekła odkrywają swoje prawdziwe twarze. Tak było. Nazwiska diabłów dobrze znacie.”

Dariusz Szymczycha

Facebook
Twitter
LinkedIn