Reforma górnictwa

16 października 2020. Ministerstwo Energii przedstawiło projekt reformy przemysłu węglowego. Wstępnie wybrało lokalizacje, w których mają być prowadzone pilotażowe projekty transformacji tzw. monomiast węglowych.

Reforma przemysłu węglowego obejmie cztery obwody: doniecki, ługański, wołyński i lwowski. Partnerami projektu będą rząd RFN i Niemiecka Korporacja Współpracy Międzynarodowej (GIZ).

Ministerstwo zaoferowało partnerom projektu sześć kopalni do projektów pilotażowych: po trzy kopalnie na wschodzie i na zachodzie. Ukrainy Są to kopalnie państwowe, przygotowywane do likwidacji.

Wśród potencjalnych projektów pilotażowych rozważane są:

  • Welykomostiwska”, która znajduje się w mieście Czerwonogród i może potencjalnie stać się miejskim klastrem turystycznym;
  • Kopalna „5/6”, zlokalizowana w Myrnohradzie, który ma potencjał do powołania klastra technologicznego.

Celem projektów pilotażowych będzie nie tylko rozwiązanie problemów konkretnej kopalni i związanego z nią miasta, ale także stworzenie wzorców dobrych praktyk, które będzie łatwo przenosić w inne lokalizacje.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn