13 października 2020. 100 wagonów pasażerskich trafi do składów pociągów kursujących między wschodnią i zachodnią częścią Ukrainy.

Wiadomo już, na jakie trasy planuje się wysłać nowe wagony osobowe, które po raz pierwszy w historii niepodległej Ukrainy rząd zamierza zakupić ze środków budżetu państwa.

„Wagony te mają zastąpić 90 jednostek w sześciu pociągach, które obecnie kursują na trasach Mariupol-Lwów i Lisiczańsk-Użgorod. Oznacza to, że wszystkie pociągi, kursujące na tych trasach (przewożą około 2 mln ludzi rocznie) zostaną zmodernizowane przy użyciu nowoczesnych wagonów, mam nadzieję, ukraińskiej produkcji” – powiedział Alexander Kava, wiceminister finansów.

Z pozostałych 10 wagonów stworzone zostaną pociągi na nowej trasie, która będzie przebiegać ze wschodu na zachód kraju przez Czerkasy, dając tym samym nowe możliwości komunikacyjne dla mieszkańców tego regionalnego centrum.

Planuje się zakup dwóch pociągów po pięć wagonów do ruchu dziennego na trasie Charków – Połtawa – Czerkasy – Biełaja Cerkow – Winnica – Chmielnicki – Tarnopol – Lwów.

W projekcie budżetu na 2021 roku przewidziano 3,3 mld UAH na zakup wagonów osobowych. Przewidziano również 1, 179 mld UAH na modernizację i elektryfikację linii Żytomierz – Nowograd Wołyński oraz elektryfikację linii Czerkas – Stacja im. Tarasa Szewczenki. Ponadto w planach jest elektryfikacja 10 km linii kolejowej między stacjami Wasilkow 1 i Wasilkow 2 w rejonie Kijowa. Łącznie w projekcie budżetu państwa na 2021 rok w pozycji „Odnowienie taboru dla przewozów pasażerskich i modernizacja infrastruktury kolejowej na rozwój ruchu pasażerskiego” przewidziano przeznaczenie środków w wysokości 4,489 mld UAH.

Na podstawie informacji prasowej Centrum Strategii Transportowych (cfts.org.ua)

Dariusz Kostrzębski