Portret ukraińskiego przedsiębiorcy

7 października 2020. Związek Ukraińskich Przedsiębiorców (SUP) przedstawił wyniki badania „portretu ukraińskiego przedsiębiorcy”. Przeciętny przedsiębiorca to mężczyzna w wieku 31-45 lat.

W badaniu wzięło udział 2000 przedsiębiorców. Jak zauważyła dyrektor wykonawczy SUP Kateryna Glazkowa: „Bardzo chcieliśmy pokazać prawdziwego ukraińskiego przedsiębiorcę. A to ma wyższy cel – promować przedsiębiorczość w Ukrainie, poprawiać wizerunek przedsiębiorcy w społeczeństwie, bo biznes to podatki do budżetu, miejsca pracy, wartość dodana”.

Zidentyfikowano kluczowe cechy typowego właściciela firmy w Ukrainie:

 • mężczyzna w wieku 31-45 lat z wyższym wykształceniem,
 • zajmuje się handlem detalicznym i hurtowym,
 • właściciel jednej lub dwóch małych firm,
 • uważa własną energię i wytrwałość, elastyczność w podejmowaniu decyzji za siłę napędową swojego biznesu,
 • na pracę poświęca 47 godzin tygodniowo i uważa, że jej wyniki są warte tego wysiłku,
 • głównymi motywami rozpoczęcia działalności gospodarczej są chęć samorealizacji i przeprowadzenia własnych pomysłów, bezpieczeństwo finansowe oraz niezależność od pracodawcy.

Po przeanalizowaniu odpowiedzi zidentyfikowano pięć typów przedsiębiorców w Ukrainie:

 • pracujący mikro-właściciele (19 proc., prowadzą biznes w spokojnym stylu, początkujący, którzy chcą „uporządkować”);
 • zwinni innowatorzy (22 proc., szybko wychwytują istniejące problemy, niedociągnięcia i samodzielnie zarządzają naprawą, zawsze starają się znaleźć nowe możliwości biznesowe);
 • ideologiczni inspiratorzy (19 proc., aktywni i natchnieni właściciele firm, nieustannie generujący kreatywne pomysły i rozważający nowe kierunki działalności);
 • wieloryby biznesowe (21 proc., duzi przedsiębiorcy, są w pełni odpowiedzialni za swoje działania i własny biznes, nie są uzależnieni od okoliczności zewnętrznych, potrafią szybko się dostosować);
 • właściciele wolnostojący (18 proc., w większości właściciele jednego mikroprzedsiębiorstwa zajmującego się handlem hurtowym i detalicznym, często stawiają sobie nierealistyczne cele, rzadziej niż pozostali stosują demokratyczny styl kierowania).

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn