Szansa dla IT w wirtualnej strefie

6 października 2020 r. Jest szansa na wirtualną wolną strefę ekonomiczną w Ukrainie. Branża IT ma osiągnąć 10 procent PKB.

W listopadzie Ministerstwo Transformacji Cyfrowej przedstawi Radzie Najwyższej projekt ustawy o wirtualnej wolnej strefie ekonomicznej dla firm IT ze specjalnym statusem podatkowym. Poinformował o tym minister transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow podczas prezentacji nowych produktów cyfrowych na szczycie Diia, czyli Cyfrowej Krainy Biznesowej w Kijowie.

Fedorow powiedział, że wiele zagranicznych firm czeka na utworzenie takiej strefy i ustawia się w kolejce, aby otworzyć swój biznes w Ukrainie.

Według Fedorowa wirtualna wolna strefa ekonomiczna dla firm IT ze specjalnym systemem podatkowym, stanie się największym centrum technologicznym w Europie.

Planowane są zmiany, takie jak zastąpienie podatku dochodowego podatkiem od wycofanego kapitału w wysokości 10 proc., ujednolicona składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 22 proc. płacy minimalnej i 1,5 proc. na wojsko. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) ma wynosić 5 proc.

Według wicepremiera, rezydentami strefy ekonomicznej będą mogły zostać tylko te firmy, których działalność będzie korespondować ze specjalnie opracowanymi klasyfikatorami rodzajów działalności gospodarczej.

Ministerstwo Transformacji Cyfrowej dąży do zwiększenia udziału branży IT i kreatywnych do 10 proc. PKB (obecnie 3-4 proc.).

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn