30 września 2020. Najwyższy poziom bezrobocia w pierwszym półroczu 2020 r. odnotowano we wschodnich regionach Ukrainy. Najniższy – w obwodach kijowskim i charkowskim.

Jak podaje Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy, w pierwszej połowie 2020 roku przeciętna stopa bezrobocia w kraju wyniosła 9,6 proc. (wobec 8,9 proc. w pierwszym kwartale).

Łączna liczba bezrobotnych w sierpniu wyniosła 1,63 mln osób.

Najwyższą stopę bezrobocia w pierwszej połowie roku odnotowano w obwodach: ługańskim (16 proc.), donieckim (15 proc.) i kirowogradzkim (12,7 proc.). Dalej są obwody: wołyński (12,6 proc.), połtawski (12,1 proc.), czernihowski (12 proc.) i tarnopolski (11,6 proc.). Najniższe bezrobocie jest w obwodach charkowskim (6 proc.), kijowskim (6,8 proc.) i w mieście Kijowie (7 proc.).

Tymczasem Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Ukrainy na czas kwarantanny zwiększył minimalną wysokość zasiłku dla bezrobotnych o 350 UAH do kwoty 1 000 UAH. Uproszczono również procedurę rejestracji bezrobotnych – aby zarejestrować się w Państwowej Służbie Zatrudnienia wystarczy wybrać najbliższy oddział i wysłać na e-mail pakiet dokumentów.

TG