Gaz dla systemu przesyłowego

28 września 2020. W ramach kontraktu z Energy Resources of Ukraine (ERU), PGNiG zrealizuje pierwsze dostawy gazu ziemnego przeznaczone dla Gas TSO of Ukraine- podano w komunikacie polskiej spółki.

Dostawy gazu będą realizowane w ramach wygranej przez ERU Trading rundy przetargu ogłoszonego przez Gas TSO of Ukraine. Przekazanie błękitnego paliwa nastąpi w okresie od 1 października 2020 roku do 1 maja 2021 roku.  Paliwo będzie przeznaczone na techniczne potrzeby ukraińskiego operatora systemu przesyłowego. Będą to pierwsze dostawy gazu ziemnego PGNiG na potrzeby Gas TSO of Ukraine.

– Cieszy nas kontynuacja współpracy z PGNiG oraz wspólny udział w przetargu na dostawy gazu do nowo utworzonego, niezależnego operatora ukraińskiego systemu przesyłowego. Oferta złożona przez ERU okazała się najbardziej konkurencyjna właśnie dzięki współpracy z PGNiG (…) – powiedział Yaroslav Mudryy, Partner Zarządzający ERU.

Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG, podkreślił, że dostawy dla ukraińskiego operatora systemu przesyłowego to kolejny przykład zaangażowania PGNiG w budowę regionalnego rynku gazu w tej części Europy.

– Przyjęta przez nas strategia optymalizacji portfela gazu ziemnego z wykorzystaniem infrastruktury zagranicznej przynosi oczekiwane efekty. Dzięki zapasom surowca zmagazynowanym przez PGNiG w ukraińskich podziemnych magazynach gazu mogliśmy zaoferować naszemu kontrahentowi konkurencyjną ofertę – powiedział Jerzy Kwieciński.

Od połowy 2016 roku PGNiG wyeksportowało na Ukrainę łącznie ponad 3 mld m sześc. gazu ziemnego. Tylko w I półroczu 2020 roku wolumen eksportu PGNiG na Ukrainę wyniósł 0,9 mld m sześc., co oznacza wzrost o 190 proc. rok do roku.

Gas TSO of Ukraine od 2020 roku jest certyfikowanym operatorem systemu przesyłowego na Ukrainie, który powstał w wyniku wydzielenia działalności przesyłu (tzw. „unbundling”).  Było to efektem dostosowywania ukraińskiego otoczenia prawno-regulacyjnego do obowiązujących zapisów traktatowych Wspólnoty Energetycznej.

Red.

Facebook
Twitter
LinkedIn