Kontrola fitosanitarna – bliska współpraca

17 września 2020 r. Podczas forum gospodarczego w Karpaczu minister rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa Ihor Petraszko zapowiedział, że Kijów będzie pogłębiał relacje z Warszawą w sprawach kontroli fitosanitarnej.

Polska jest na 2. miejscu wśród europejskich partnerów handlowych Ukrainy. Współpraca między naszymi krajami jest bardzo ważna, dlatego Ukraina jest gotowa do dalszego jej pogłębiania, także w zakresie kontroli fitosanitarnej. To ułatwi dostęp ukraińskich produktów na polski rynek.

Podczas forum Petraszko spotkał się z wicepremier, minister rozwoju Polski Jadwigą Emilewicz oraz ministrem rolnictwa Janem Ardanowskim, z którym omówiono możliwość współpracy ukraińskich i polskich firm z sektora rolniczego. Ministrowie rozmawiali również o wprowadzeniu od 2021 r. Europejskiego Zielonego Ładu w UE, tzn. planu przekształcenia Europy w pierwszy na świecie kontynent neutralny dla klimatu.

Zgodnie z porozumieniem, dla produktów, które będą importowane do krajów UE, planowane jest zaostrzenie wymagań środowiskowych. Dla Ukrainy jako członka stowarzyszonego UE, kwestia ta jest bardzo ważna i konieczne jest staranne przygotowanie do zmian.

Obaj rozmówcy uznali za potrzebne odbycie posiedzenia dwustronnej grupy roboczej ds. rolnictwa. Termin wstępnie ustalono na pierwszy kwartał 2021 roku w Kijowie.

Petraszko i Emilewicz omówili doświadczenia związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19, w tym programy wsparcia dla przedsiębiorców.

Innym tematem była rewizja umowy stowarzyszeniowej Ukraina-UE w 2021 roku. Ukraina liczy na wsparcie Polski w tej sprawie.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn