Biznes krytycznie o projekcie budżetu

17 września 2020. Europejskie Stowarzyszenie Biznesu (EBA), działające w Ukrainie, skrytykowało projekt budżetu państwa na 2021 rok. Projekt budżetu został zatwierdzony przez Gabinet Ministrów Ukrainy 14 września, przy sprzeciwie ministrów zdrowia oraz ochrony środowiska i zasobów naturalnych.

Stowarzyszenie powstałe przed laty ze wsparciem Komisji Europejskiej, dziś liczy ponad 1000 firm członkowskich, w większości dużych przedsiębiorstw.

W swym stanowisku EBA zwraca uwagę na następujące problemy:

  • wzrost podatków i opłat w celu zrównoważenia dochodów budżetowych jest trudny do przyjęcia, w stanowisku EBA pisze nawet, że „zwiększenie podatków to okrutny żart”;
  • podniesienie płacy minimalnej biznes odbiera jako negatywny sygnał, koszty tej decyzji podniosą wydatki przedsiębiorstw w trudnym okresie walki ze skutkami koronawirusa;
  • przedsiębiorcy mają nadzieję, że zostanie zapewniony zautomatyzowany, skuteczny mechanizm terminowego zwrotu VAT-u eksportowego, zgodnie z procedurami i procedurami obowiązującymi w latach 2017–2019. Piszą: „Opóźniona spłata długu państwa wobec eksporterów negatywnie wpływa na działalność operacyjną przedsiębiorstw, ceny i płynność na rynku krajowym, co może mieć negatywne konsekwencje dla wzrostu gospodarki Ukrainy w 2021 roku.”
  • W zaistniałej sytuacji pandemicznej konieczne jest zagwarantowanie wydatków budżetowych na zdrowie na poziomie 5 proc.
  • EBA zwraca uwagę, że deklarując swój europejski kurs, Ukraina potwierdziła zamiar wdrażania Zielonego Ładu i redukowania emisji dwutlenku węgla. Tymczasem w projekcie budżetu „nie ma wystarczających wydatków na ekologię gospodarki”.
  • Priorytety budżetu nie mają zapewnionych właściwych źródeł finansowania. Minister finansów wskazywał wcześniej, że priorytetami budżetu są: podniesienie płacy minimalnej, wysoka jakość edukacji i przystępna medycyna.

Budżet na 2021 r. opiera się na założeniu, że kurs USD wzrośnie średniorocznie do 29,1 UAH. Pozwoli to wygenerować przychody budżetowe z cła i podatków na poziomie 1,071 biliona UAH. Wydatki budżetowe na przyszły rok projektowane są na poziomie 1,33 biliona UAH. Oznacza to, że deficyt budżetowy wyniesie 270,354 mld UAH – nieco mniej niż w bieżącym roku (298 mld UAH). Deficyt budżetowy ma pokryć emisja krajowych obligacji skarbowych, finansowanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i emisja euroobligacji.

W założeniach budżetu na 2021 rok przewidziano wzrost PKB o 4,6 proc., wzrost cen o 7,3 proc., przeciętne wynagrodzenie na poziomie 13,63 tys. UAH miesięcznie, wzrost minimalnej płacy do 6000 UAH od 1 stycznia, a następnie od 1 lipca do 6500 UAH.

Red.

Facebook
Twitter
LinkedIn