Pakiet dla firm IT

14 września 2020. Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy przygotowuje wprowadzenie szeregu preferencyjnych warunków dla firm IT – rezydentów wirtualnego biznesu Diya.City.

Na początku czerwca ministerstwo ogłosiło uruchomienie projektu Diya.City – pierwszego na świecie wirtualnego kraju biznesowego. Celem projektu jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju innowacyjnego i technologicznego biznesu. Ukraińscy informatycy pracują w czołowych firmach świata za granicą. Dlatego planowane jest tworzenie innowacyjnych startupów w domu, z najbardziej komfortowymi warunkami pracy.

Minister Mychajło Fedorow ujawnił na Facebooku, że ministerstwo przygotowuje projekt ustawy o wirtualnej strefie ekonomicznej. Projekt określi jego organizację, porządek prawny oraz status rezydentów. Planowana jest również nowelizacja prawa pracy oraz ordynacji podatkowej dla firm – rezydentów Diya.City. Podatek dochodowy od osób fizycznych zostanie ustalony na poziomie 5 proc. i wprowadzona będzie minimalna, jednorazowa składka na ubezpieczenie społeczne.

Planuje się, że do 2025 roku dzięki projektowi powstanie w Ukrainie ponad 450 tys. dodatkowych miejsc pracy. Projekt ma przyciągnąć do branży IT ponad 11,8 miliardów USD. Obejmie takie obszary technologiczne jak AgroTech, Fintech i Blockchain, Ai i technologie przetwarzania w chmurze, medyczne sieci neuronowe i biotechnologia, IoT, wydawnictwa i rynki, technologie lotnicze i kosmiczne, drony, reklama, marketing i promocja, animacja, grafika i audio, e-sport i outsourcing procesów biznesowych.

We wrześniu 2020 roku Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał dekret „O działaniach na rzecz stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju branży IT na Ukrainie”. W imieniu Prezydenta Gabinet Ministrów w ciągu trzech miesięcy musi opracować i przedłożyć Radzie Najwyższej do rozpatrzenia szereg ustaw mających na celu uproszczenie opodatkowania, liberalizację stosunków pracy i wzmocnienie ochrony przed bezprawną ingerencją w pracę firm informatycznych.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn