Ukraińskie zainteresowanie Via Carpatia

10 września 2020. Korytarz transportowy Via Carpatia, który będzie miał również odgałęzienie w Ukrainie, przyczyni się do rozwoju ukraińskiej gospodarki.

Poinformował o tym Minister Infrastruktury RP Andrzej Adamczyk podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W kontekście projektów drogowych Trójmorza podkreślił m.in., że rząd zabezpieczył już środki na cały przebieg Via Carpatii w Polsce.

„Ponieważ mamy poparcie Ukrainy, Białorusi i Niemiec, zwróciliśmy się do Komisji Europejskiej o włączenie drogi Via Carpathia do sieci bazowej TEN-T. Otwiera to nowe możliwości pozyskiwania środków, ale buduje też znaczenie tego szlaku komunikacyjnego” – powiedział minister infrastruktury. Zdaniem Adamczyka Ukraina jest zainteresowana Via Carpatią, trasą, która pozwoli jej mieć bezpieczną połączenia z południową Europą i z Morzem Bałtyckim.

Via Carpatia to planowana trasa drogowa, która połączy kraje Europy Północnej i Południowej. Korytarz transportowy Via Carpatia ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie, przez Białystok, Lublin i Rzeszów w Polsce do Koszyc na Słowacji i Debreczyna na Węgrzech, a następnie do Konstancy w Rumunii i Salonik w Grecji. Planowane jest również odgałęzienie autostrady w Ukrainę.

Via Carpatia zainicjowana została w 2006 roku przez Polskę, która pozyskała dla tego projektu Litwę, Słowację i Węgry. Deklarację o utworzeniu Via Carpatia podpisano w 2010 roku. W marcu 2016 r. do projektu przystąpiły Ukraina i Turcja.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn