28 sierpnia 2020. Ministrowie finansów Polski i Ukrainy Tadeusz Kościński i Siergiej Marczenko, podpisali w Kijowie wspólną deklarację o pogłębieniu współpracy w walce z przestępczością podatkową i karuzelami VAT. Tym samym zacieśniła się współpraca podatkowa obu krajów.

Podpisanie deklaracji to kolejny etap realizacji planu zacieśniania partnerstwa między Polską i Ukrainą w zakresie poprawy efektywności zwalczania oszustw podatkowych, który zainicjował premier Mateusz Morawiecki.

Pod przewodnictwem wiceministra Jana Sarnowskiego dzielono się informacjami na temat naszych doświadczeń we wdrażaniu narzędzi uszczelniających, które służą do walki z oszustami podatkowymi. W trakcie trzech paneli dyskusyjnych pojawiły się również tematy kas – online, e-faktur oraz ograniczenia szarej strefy w sprzedaży detalicznej. Szczególne zainteresowanie partnerów z Ukrainy wzbudził estoński CIT oraz polskie systemy SENT i STIR.

W trakcie wspólnych warsztatów podatkowych ukraińska administracja podatkowa szczegółowo przedstawiła działania innowacyjnego systemu E-VAT. Ukraina podobnie jak Polska wdraża innowacyjne narzędzia technologiczne, wspierające walkę z oszustwami podatkowymi.  Dla dalszego zwiększania efektywności administracji podatkowej ważne jest bowiem zapewnienie szybkiego dostępu do danych na temat obrotu pomiędzy państwami.

„Wraz z zastąpieniem konkurencji pomiędzy państwami solidarnością podatkową, zanikać będzie przenoszenie się podatkowych przestępców z krajów o efektywniejszej administracji do tych wciąż wdrażających nowe rozwiązania i technologie. Zależy nam na tym, aby bezpieczeństwo firm i równe zasady konkurencji były obowiązującym w każdym kraju standardem, chroniącym zarówno działalność ukraińskiego przedsiębiorcy w Polsce jak i polskiego na Ukrainie” – podkreślił wiceminister Sarnowski.

Dlatego Polska proponuje państwom Europy zawieranie dwustronnych umów o pogłębionej współpracy, które będą tworzyć ramy dla przyspieszonego transferu wiedzy, technologii i informacji podatkowych. Ukraina to kolejny kraj, z którym Polska zacieśnia współpracę podatkową. W czerwcu 2020 r. w Bratysławie podpisano wspólną deklarację ze Słowacją.

(Tekst na podstawie informacji ze strony internetowej Ministerstwa Finansów RP)

Red.