Gwarancje państwowe dla kredytów

27 sierpnia 2020. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o zmianie budżetu państwa na 2020 r. Umożliwi ona uruchomienie gwarancji państwowych o wartości 5 mld UAH dla kredytów udzielanych mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.

Takie gwarancje nie powinny przekraczać 80 proc. całkowitej kwoty zobowiązań dłużnych dla portfela kredytowego i 80 proc. dla każdego pojedynczego kredytu.

Ustawa wprowadza ten program gwarancji państwowych do końca 2020 roku, czyli czasowo. W przyszłości, w zależności od skuteczności tego nowego mechanizmu, może on zostać wprowadzony na stałe.

Do projektu ustawy wniesiono szereg poprawek. Przykładowo, z projektu wyłączono punkt dotyczący możliwości udzielania gwarancji państwowych- decyzją Gabinetu Ministrów- na kredyty dla Ukrhydroenergo na budowę III etapu Dniestrowskej Elektrowni szczytowo-pompowej oraz projektu budowy Kanewskiej Elektrowni szczytowo-pompowej. Ustawa została uzupełniona o nowe zapisy dotyczące przyznania Ministerstwu Finansów uprawnień do przeprowadzenia, decyzją Gabinety Ministrów, dodatkowej emisji krajowych obligacji rządowych na dokapitalizowanie Państwowej Instytucji Hipotecznej, w celu rozszerzenia akcji kredytowej na zakup mieszkań.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn