Płaca minimalna 5000 UAH

26 sierpnia 2020. Podniesienie płacy minimalnej od 1 września 2020 roku do 5 tys. UAH będzie stymulować wzrost popytu konsumpcyjnego i zwalczanie szarej strefy zatrudnienia. Wzrost minimalnego wynagrodzenia spowoduje też zwiększenie się wpływów do funduszu emerytalnego i wzmocni stabilność systemu budżetowego – informuje służba prasowa Ministerstwa Finansów Ukrainy.

25 sierpnia Rada Najwyższa Ukrainy wprowadziła zmiany do budżetu państwa na rok 2020. Zmiany te przewidują wzrost płacy minimalnej od 1 września o 5,9 proc. do 5 tys. UAH.

Jednocześnie zostanie zachowany stosunek stawki pracownika pierwszej kategorii taryfowej do płacy minimalnej, właściwy dla roku 2020 – 44,5 proc. Stawka pracownika pierwszej kategorii siatki taryfowej wyniesie 2 225 UAH (wzrost o 5,9 proc.).

W projekcie zmian do budżetu państwa na rok 2020 przewidziane jest zwiększenie wydatków o 4 mld UAH na realizację wyżej wymienionych zmian, poprzez m.in.:

  • oszczędności w ramach programu budżetowego “Obsługa długu publicznego” w wysokości 3,5 mld UAH;
  • rewizję prognozy wpływów do budżetu państwa w związku ze wzrostem płacy minimalnej od 1 września 2020 roku.

„Projekt ustawy jest zrównoważony i poprawi jakość życia obywateli poprzez podniesienie poziomu dochodów osób pracujących” – czytamy w komunikacie resortu.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn