Biznesowe ułatwienia dla weteranów

25 sierpnia 2020 r. Wołodymyr Zelenski, prezydent Ukrainy, zapowiedział rozszerzenie programów wsparcia dla weteranów. Dotyczy to m.in.  prowadzenia biznesu.

Wołodymyr Zelenski zaznaczył, iż stworzenie miejsc pracy dla weteranów wojny i wsparcie prowadzonego przez weteranów jest jednym z priorytetów władzy. Obecnie w Radzie Najwyższej Ukrainy znajduje się projekt ustawy wprowadzającej gwarancje państwowe dla kredytów przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zdaniem prezydenta, biznes prowadzony przez weteranów należy wyodrębnić jako osobną kategorię. Celem tego rozwiązania jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw tej kategorii.

Warto zaznaczyć, iż w tej chwili w Ukrainie obowiązuje system szerokiego wsparcia i ulg dla wteranów konfliktów zbrojnych i żołnieży. Według szacunków ekspertów status weterana wojny ma ponad 1 mln osób. Do tej grupy zalicza się 450 tys. uczestników działań zbrojnych, 300 tys. uczestników wojny, 140 tys. członków rodzin poległych żołnierzy oraz 100 tys. niepełnosprawnych z powodu wojny. W ramach pomocy państwa każdy weteran ma m.in. prawo do uzyskania do 2 ha ziemi celem prowadzenia gospodarstwa rolnego lub do 0,25 ha na cele budowlane.

W 2020 r. budżet Ministerstwa ds. Weteranów wyniósł nieco poniżej 1 milarda UAH. W ramach tego 246 mln UAH zostanie przeznaczonych, m.in. na społeczną i zawodową adaptacje dla 4 tys. osób. Z kolei, na cele obronne przeznaczono ponad 130 mld UAH z budżetu państwa, co stanowi 2,77 proc. PKB. W porównaniu do roku ubiegłego ta kwota jest większa o ponad 28 mld UAH. Według planów te środki zostaną skierowane na następujące cele:

  • 31,8 mld UAH (25 proc.) – rozwój, zakup, modernizacja i remonty uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego (wzrost o 88 proc. w porównaniu do 2019 r.);
  • 59,2 mld UA (47 proc. ) – świadczenia pieniężne i wynagrodzenia dla kadry wojennej;
  • 27,2 mld UAH (22 proc.) – zakup paliwa, żywność dla wojska oraz inne wydatki techniczne;
  • 6,9 mld UAH (6 proc. ) – odbudowa i rozwój infrastruktury.

Zgodnie z tymi celami, w ramach obchodów Święta Flagi Państwowej Ukrainy,  Siłom Zbrojnym przekazano 132 jednostki uzbrojenia i techniki wojskowej, 38 jednostek komunikacyjnych oraz 78 urządzeń monitorujących.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn