25 sierpnia 2020 r. Wołodymyr Zelenski, prezydent Ukrainy, zapowiedział rozszerzenie programów wsparcia dla weteranów. Dotyczy to m.in.  prowadzenia biznesu.

Wołodymyr Zelenski zaznaczył, iż stworzenie miejsc pracy dla weteranów wojny i wsparcie prowadzonego przez weteranów jest jednym z priorytetów władzy. Obecnie w Radzie Najwyższej Ukrainy znajduje się projekt ustawy wprowadzającej gwarancje państwowe dla kredytów przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zdaniem prezydenta, biznes prowadzony przez weteranów należy wyodrębnić jako osobną kategorię. Celem tego rozwiązania jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw tej kategorii.

Warto zaznaczyć, iż w tej chwili w Ukrainie obowiązuje system szerokiego wsparcia i ulg dla wteranów konfliktów zbrojnych i żołnieży. Według szacunków ekspertów status weterana wojny ma ponad 1 mln osób. Do tej grupy zalicza się 450 tys. uczestników działań zbrojnych, 300 tys. uczestników wojny, 140 tys. członków rodzin poległych żołnierzy oraz 100 tys. niepełnosprawnych z powodu wojny. W ramach pomocy państwa każdy weteran ma m.in. prawo do uzyskania do 2 ha ziemi celem prowadzenia gospodarstwa rolnego lub do 0,25 ha na cele budowlane.

W 2020 r. budżet Ministerstwa ds. Weteranów wyniósł nieco poniżej 1 milarda UAH. W ramach tego 246 mln UAH zostanie przeznaczonych, m.in. na społeczną i zawodową adaptacje dla 4 tys. osób. Z kolei, na cele obronne przeznaczono ponad 130 mld UAH z budżetu państwa, co stanowi 2,77 proc. PKB. W porównaniu do roku ubiegłego ta kwota jest większa o ponad 28 mld UAH. Według planów te środki zostaną skierowane na następujące cele:

  • 31,8 mld UAH (25 proc.) – rozwój, zakup, modernizacja i remonty uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego (wzrost o 88 proc. w porównaniu do 2019 r.);
  • 59,2 mld UA (47 proc. ) – świadczenia pieniężne i wynagrodzenia dla kadry wojennej;
  • 27,2 mld UAH (22 proc.) – zakup paliwa, żywność dla wojska oraz inne wydatki techniczne;
  • 6,9 mld UAH (6 proc. ) – odbudowa i rozwój infrastruktury.

Zgodnie z tymi celami, w ramach obchodów Święta Flagi Państwowej Ukrainy,  Siłom Zbrojnym przekazano 132 jednostki uzbrojenia i techniki wojskowej, 38 jednostek komunikacyjnych oraz 78 urządzeń monitorujących.

Valentyn Honcharenko