Spółdzielnie nie kołchozy

13 sierpnia 2020. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę nr 819-IX „O spółdzielniach rolniczych”, którą Rada Najwyższa przyjęła 21 lipca 2020 roku.

Dokument reguluje stosunki prawne w zakresie tworzenia, funkcjonowania i zakończenia działalności spółdzielni rolniczych, z uwzględnieniem norm międzynarodowych.

Dokument określa również reguły działania spółdzielni rolniczych:

  • demokracja, dobrowolność i wolny dostęp do członkostwa w spółdzielni;
  • obowiązkowy udział członka spółdzielni w jej działalności gospodarczej i innych aktywnościach;
  • autonomia i niezależność spółdzielni;
  • wspieranie rozwoju spółdzielni z uwzględnieniem interesów społeczności terytorialnej.

Ustawa wprowadza zmiany do prawa Ukrainy, które eliminują konflikty legislacyjne i wprowadzają okresy przejściowe dla tworzenia spółdzielni rolniczych.

Ustawa powinna wzmocnić konkurencyjność małych i średnich producentów oraz przyspieszyć rozwój obszarów wiejskich.

Red.

Facebook
Twitter
LinkedIn