Prognoza poparcia dla UE i NATO

13 sierpnia 2020. Opublikowano wyniki sondażu o stosunku obywateli Ukrainy do UE i NATO. Gdyby referendum w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE odbyło się w najbliższej przyszłości 57,7 proc. badanych zagłosowałoby „za”, 26,9 proc. głosowałoby „przeciw”.

Jednocześnie 47,7 proc. badanych gotowych jest poprzeć przystąpienie Ukrainy do NATO, zaś 32,8 proc. respondentów jest przeciwnych przystąpieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W referendum dotyczącym członkostwa w UE nie wzięłoby udziału 5,8 proc. badanych, zaś w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO nie chce głosować 6,5 proc. badanych.

Sondaż przeprowadziło Centrum Socis wraz z Centrum Razumkowa w dniach 21- 28 lipca za pomocą ustandaryzowanego wywiadu w miejscu zamieszkania respondentów. W badaniu przeprowadzono 4000 wywiadów.

Red.

Facebook
Twitter
LinkedIn