12 sierpnia 2020. Deputowani proponują podwyżkę podatku dla sektora IT. Projekt ustawy został zarejestrowany w Radzie Najwyższej. Eksperci branży IT uważają, że jej przyjęcie doprowadzi do znacznego odpływu wykwalifikowanej kadry z Ukrainy i spowolni rozwój tego sektora gospodarki.

W dokumencie proponuje się ustanowienie specjalnego opodatkowania dochodów pracowników zatrudnionych w branży IT na podstawie kodeksu pracy w okresie od 2021 r. do końca 2030 r. Eksperci oceniają, że w efekcie proponowanych rozwiązać podatki płacone przez specjalistów IT mogą wzrosnąć od 2 do 5 razy! Autorzy projektu zwracają uwagę, że w niektórych krajach UE zaostrza się polityka podatkowa dotycząca branży IT. Dzięki temu Ukraina może osiągnąć europejską pozycję lidera w branży technologii informatycznych i przyciągnąć zagranicznych ekspertów z Serbii, Rumunii i Węgier.

Przedstawiciele branży IT krytykują projekt, ponieważ nie uwzględnia specyfiki branży oraz mechanizmów, które zapewnią jej wzrost i stabilność. Wskazują, że ukraiński sektor IT rozwija się dynamicznie przede wszystkim dzięki przyjętym zasadom współpracy. Najczęściej jest to umowa z osobą fizyczną – przedsiębiorcą trzeciej grupy podatkowej. Tak zatrudnieni co miesiąc płacą ubezpieczanie społeczne i 5 proc. podatek dochodowy.

Zgodnie z projektem ustawy firmy IT będą zmuszone przenieść informatyków z umownej formy współpracy na etat i zapłacić 41,5 proc. podatków z wynagrodzenia, czyli ośmiokrotnie więcej niż obecnie. Jednocześnie pensje przekraczające 3743 USD będą opodatkowane stawką 10 proc., czyli dwa razy więcej niż obecnie. W takich warunkach branża IT stanie się niekonkurencyjna.

W ciągu ostatnich pięciu lat branża rosła w tempie 20-30 proc. rocznie i w 2019 roku przyniosła gospodarce Ukrainy 4,5 mld USD w eksporcie usług IT i 16 mld UAH podatków.

OT