Zagubiono 145 tysięcy hektarów

05 sierpnia 2020. Kontrola wykazała, że Narodowa Akademia Nauk Rolniczych nie prowadzi odpowiednich rejestrów użytkowanych gruntów.

Na początku 2020 r. w trwałym użytkowaniu NANR znajdowało się 465 tys. ha gruntów, lecz tylko 320 tys. ha (69 proc.) zostało wpisanych do katastru państwowego. O braku w rejestrach danych o 145 tys. ha ziemi poinformowała o tym Izba Obrachunkowa.

Państwowe przedsiębiorstwa Akademii wykorzystują 336 tys. ha gruntów rolnych. Plony głównych upraw rolnych w tych przedsiębiorstwach są znacznie niższe niż średnio na Ukrainie. Przykładowo, w 2018 roku plony zbóż i roślin strączkowych były o 35 proc. niższe od średniej na Ukrainie, słonecznika, rzepaku – o jedną czwartą. Z kolej w 2019 roku plony zbóż i roślin strączkowych w przedsiębiorstwach państwowych były niższe o 33 proc., słonecznika – 26 proc., rzepaku – 23 proc.

Ponadto przy sprzedaży produktów rolnych nie brano pod uwagę trendów rynkowych, co doprowadziło do utraty przychodów w wysokości 883 mln UAH.

Według Izby Obrachunkowej, indywidualne decyzje zarządcze NANR i jej podmiotów gospodarczych, korzystających z państwowych działek prowadzą do faktycznej utraty takich obiektów przez państwo i niosą ze sobą ryzyko korupcji. NANR wyraził zgodę na budowę budynków / zespołów mieszkalnych, zmienił przeznaczenie działek, a także uzgodnił kontrakty budowlane na tych gruntach.

Istnieje również ryzyko, że instytucje naukowe zapłacą kary za nienależyte wykonanie kontraktów budowlanych – 3 proc. szacunkowego kosztu obiektu, ale nie mniej niż 1 mln UAH.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn