Biznes z perspektywy Ombudsmana

29 lipca 2020. Business Ombudsman w Ukrainie, którego funkcję pełni Marcin Święcicki, przedstawił sprawozdanie z działalności w II kwartale 2020 roku. Instytucja, którą kieruje (BOC) w tym czasie rozpatrywała 385 skarg przedsiębiorców na organy państwa i zamknęła 297 dochodzeń.

Firmy najczęściej skarżyły się na działania podatkowe (68 proc. skarg) i organy ścigania (12 proc.), państwowe organy regulacyjne (5 proc.), organy celne (3 proc.) oraz samorządy (2 proc).

Największa dynamikę miały skargi na włączenie przedsiębiorstw do listy podatników wysokiego ryzyka.

„Lista podatników wysokiego ryzyka powinna być wykorzystywana do śledzenia przedsiębiorstw zaangażowanych w nielegalne transakcje z VAT. Jednak obecne kryteria dodawania przedsiębiorstw do tej listy są często niejasne, podczas gdy narzędzie nie jest używane zgodnie z przeznaczeniem, co stwarza nieuzasadnione obciążenie dla przedsiębiorstw.

Zalecamy, aby decyzja organu podatkowego o włączeniu spółek do listy podatników wysokiego ryzyka była należycie uzasadniona, podczas gdy ich procedura odwoławcza – jasna i przejrzysta” – podkreśla Marcin Święcicki.

Prawie trzy czwarte skarg pochodziło od małych i średnich przedsiębiorstw. Udział ukraińskiego biznesu w strukturze składanych skarg wyniósł 86 proc, podczas gdy udział biznesu z kapitałem zagranicznym  wyniósł 14 proc. Struktura branżowa skarżących firm była następująca: sprzedaż hurtowa i dystrybucyjna – 22 proc., produkcja- 14 proc., rolnictwo i górnictwo- 13 proc., nieruchomości i budownictwo- 11 proc.  Ponad połowa (51 proc.) wszystkich skarg pochodziło z Kijowa i obwodu kijowskiego.

Rada Najwyższa Ukrainy pracuje nad nowym projektem ustawy nr 3607, która ma nadać BOC status prawny, bazujący na ustawie- do tej pory ombudsman działa na podstawie umowy między rządem Ukrainy a międzynarodowymi donorami. Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Najwyższej niemal jednogłośnie poparła projekt, dokument oczekuje na pierwsze czytanie na sesji plenarnej Rady Najwyższej.

DSz

Facebook
Twitter
LinkedIn