Inwestycje z gwarancjami rządowymi

22 lipca 2020. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła projekt ustawy o wsparciu projektów inwestycyjnych o znacznych nakładach inwestycyjnych. Tzw. gwarancją inwestorską będzie zawarcie bezpośredniej umowy z rządem Ukrainy na 15 lat. Inwestorowi zostanie przydzielony menadżer upoważniony do wsparcia w przygotowaniu i realizacji projektu.

Czy każdy inwestor może skorzystać z takich gwarancji rządowych? Otóż ze wsparcia rządowego będą mogli skorzystać inwestorzy krajowi i zagraniczni z minimalną inwestycją w wysokości 30 mln EUR. Inwestorzy muszą również stworzyć co najmniej 150 nowych miejsc pracy ze średnim wynagrodzeniem o co najmniej 15 proc. wyższym niż średnie wynagrodzenie w regionie. Okres realizacji projektu powinien wynosić 5 lat, okres obowiązywania specjalnej umowy inwestycyjnej z rządem – 15 lat.

Do dodatkowych korzyści należy m.in.: zwolnienie z podatku dochodowego, zwolnienie z cła i podatku VAT w przypadku importu nowych urządzeń. Ustawa ma również uprościć przyznanie prawa do użytkowania terenu pod realizację inwestycji. Budowa lub przebudowa infrastruktury towarzyszącej (drogi, sieci wodociągowe, komunikacyjne itp.) odbywać się będzie kosztem państwa. Całkowita kwota wsparcia państwa wyniesie do 30 proc. kwoty inwestycji w projekcie.

„Ustawa ta jest niezwykle ważna dla wzrostu gospodarczego ze względu na jej efekt multiplikatywny”- skomentował I. Petrashko, Minister Rozwoju Gospodarki, Handlu i Rolnictwa Ukrainy.

W dokumencie określono także gałęzie gospodarki, w których projekty inwestycyjne uzyskają wsparcie: przemysł przetwórczy, infrastruktura i logistyka, gospodarka odpadami, turystyka, ochrona zdrowia, edukacja, sport.

SZ

Facebook
Twitter
LinkedIn