Spadek produkcji rolnej

21 lipca 2020. O spadku produkcji rolnej w pierwszym półroczu 2020 r. informuje Ukraińska Służba Statystyczna. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. spadek wynosi 18,7 proc. Główne przyczyny to anomalne warunki pogodowe.

„Deszcze i powodzie w zachodniej części Ukrainy, a jednocześnie długotrwała susza na południu zniszczyła część upraw. Ponadto warunki nie sprzyjały terminowym zbiorom produktów rolnych. Istotny wpływ na wskaźniki ma długoterminowy trend spadkowy w hodowli zwierząt w Ukrainie”- wyjaśnił Taras Wysocki, wiceminister rozwoju gospodarki, handlu i rolnictwa.

Według Państwowej Służby Statystycznej, produkcja produktów pochodzenia roślinnego w I półroczu 2020 r. spadła o 56,8 proc., natomiast pochodzenia zwierzęcego – o 2,2 proc. Przypomnijmy, że Ministerstwo Rozwoju Gospodarki, Handlu i Rolnictwa pracuje nad realizacją Strategii Rozwoju Nawadniania do 2030 roku. Zaangażowane jest szerokie grono specjalistów tej branży. Przywrócenie nawadniania zapewni zrównoważony rozwój sektora r w regionach południowych oraz wykorzystanie potencjału rolniczego Ukrainy.

„Kwestie przywrócenia nawadniania wymagają szczególnej uwagi. Realizacja Strategii i wspólnych opracowań pozwolą efektywniej wykorzystać nasz potencjał rolniczy, w szczególności zwiększyć produkcję rolną, stworzyć nowe miejsca pracy, przyciągać inwestycje i stymulować rozwój biznesu na obszarach wiejskich” – powiedział I. Petrashko, minister rozwoju gospodarki, handlu i rolnictwa.

SZ

Facebook
Twitter
LinkedIn