Piechota pisze do Morawieckiego

20 lipca 2020. Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota skierował list do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W imieniu Izby proponuje ułatwienia w przekraczaniu polskiej granicy i zmianę zasad kwarantanny dla ukraińskich przedsiębiorców, będących właścicielami firm w Polsce lub członkami ich zarządów.

W liście czytamy:

„W świetle obowiązujących obecnie przypisów różne grupy obywateli ukraińskich są zwolnione z obowiązku kwarantanny, w tym m.in. załogi statków powietrznych i morskich, kierowcy zawodowi w transporcie międzynarodowym, uczniowie i studenci. Co więcej, pracownicy sezonowi wykonujący pracę w rolnictwie mogą ją rozpocząć w miejscu odbywania kwarantanny już od pierwszego dnia pobytu, pod warunkiem jednak, iż będą odizolowani od innych pracowników.

Jednocześnie obywatele polscy przyjeżdzający z Ukrainy, w tym polscy przedsiębiorcy, są zwolnieni z obowiązku kwarantanny. Ponadto polscy pasażerowie transportu zbiorowego, w tym lotniczego, przybywający do Polski nie są zobowiązani poddawać się kwarantannie, w odróżnieniu od przybywających razem z nimi obywateli Ukrainy.a

Przedsiębiorcy z Ukrainy, będący właścicielami firm w Polsce albo członkami zarządu tych firm, oprócz obowiązku poddania się kwarantannie po przekroczeniu granicy, narażają się jeszcze na ryzyko odmowy wjazdu.

Powodem jest m.in. nieposiadanie przez nich karty stałego pobytu lub innego dokumentu aktualnie upoważniającego do wjazdu na teren Polski, w tym zezwolenia na pracę oraz oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Taki stan rzeczy wymusza na przedsiębiorcach uzyskania wyżej wymienionych krótkoterminowych zezwoleń na pracę, co wiąże się z dodatkowymi formalnościami i czasem oczekiwania.

Obowiązek dwutygodniowej kwarantanny jest trudny do wykonania dla ukraińskich przedsiębiorców w kontekście udziału w krótkoterminowych spotkaniach biznesowych oraz prowadzeniu innych spraw związanych z działalnością gospodarczą w Polsce. Skutkuje to rezygnacją wielu przedsiębiorców ukraińskich z przyjazdu na teren naszego kraju, co ma negatywny wpływ na dwustronne relacje gospodarcze.

W związku z powyższym apelujemy o umożliwienie ukraińskim przedsiębiorcom będącymi właścicielami firm w Polsce lub członkami zarządu tych firm wjazd na teren Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności odbywania kwarantanny.”

Red.

Facebook
Twitter
LinkedIn