FRACHT 2020 już niebawem w Gdyni

13 lipca 2020. Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód (ENEIA) i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zapraszają do udziału w VIII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2020 oraz towarzyszącej jej Gali Liderów Transportu Intermodalnego. Forum tym razem odbędzie się w d 20 i 21 sierpnia w Hotelu Nadmorskim w Gdyni. Liczba miejsc ograniczona.

Transport intermodalny, zwłaszcza kolejowy w ostatnim czasie jako jedyny notuje przyrost wielkości przewozów. Ten zauważalny wzrost przewozów intermodalnych, nie jest jeszcze na poziomie satysfakcjonującym operatorów branży logistycznej. Nie prowadzi również do spełnienia oczekiwania Unii Europejskiej w zakresie przenoszenia ładunków z transportu samochodowego na kolejowy, to znaczy 30 proc. udziału do 2030 i 50 proc. do 2050 roku. Rodzi to potrzebę i konieczność oceny dotychczasowych rozwiązań oraz próbę wprowadzenia dalszych usprawnień wychodzących naprzeciw Strategii Rozwoju Transportu 2030.

Polskie porty morskie mają ambicje stania się hubem na Morzu Bałtyckim dla krajów Europy Środkowo – Wschodniej. Obecnie stają wobec dużych wyzwań związanych z oczekiwanym wzrostem przewozów ładunków, zwłaszcza w obliczu rozwoju Europejskiego Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk i powstawania nowych szlaków komunikacyjnych w ramach inicjatywy Trójmorza. Przedsiębiorcy branży TSL dążą do rozbudowy międzynarodowych węzłów przeładunkowych, granicznych, wewnątrzkrajowych usprawniających połączenia polskich portów z sąsiednimi krajami.   Nie bez znaczenia jest współpraca ze wschodnimi sąsiadami Polski, zwłaszcza z Ukrainą. Tamtejsi partnerzy polskich przedsiębiorców pojawią się w Gdyni i wszystko wskazuje na to, że zawarte zostaną kolejne porozumienia z naszymi portami morskimi.

Z racji obowiązujących przepisów tegoroczne Forum będzie elitarnym wydarzeniem z ograniczoną liczbą uczestników. Wszyscy zaangażowani w przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia dołożą wszelkich starań, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo uczestnikom.

VIII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT zostało objęte patronatem honorowym przez Ministra Infrastruktury i Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wszelkie informacje związane z Forum można znaleźć w witrynie www.forum-fracht.pl Tamże można zarejestrować się jako uczestnik wydarzenia. Z uwagi na ograniczenia spowodowane Covid-19 liczba miejsc jest ograniczona.

Redakcja eDIALOG

Facebook
Twitter
LinkedIn