Biznes ze zmianami Kodeksu Podatkowego

13 lipca 2020 r. Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców ogłosiło pilną potrzebę przyjęcia ustawy nr 2524, która przewiduje zmiany w Kodeksie Podatkowym Ukrainy. Oczekiwane jest poprawienie rozwiązań, wprowadzonych wcześniej ustawą 466.

Nowa ustawa podatkowa budzi zastrzeżenia w środowisku przedsiębiorców. Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców – organizacja działająca w Ukrainie od 1999 roku i zrzeszająca 900 członków – zwraca uwagę na szereg błędów technicznych, niedoskonałości nowych norm prawnych i terminy ich wprowadzenia.

W szczególności zaniepokojenie przedsiębiorców budzą:

  • zmiany zasad opodatkowania dochodu osób prawnych
  • wprowadzenie opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych
  • zmiany w podatku od nieruchomości

W związku z zastrzeżeniami, specjalnie powołana grupa robocza z udziałem przedstawicieli największych stowarzyszeń biznesowych w Biurze Prezydenta Ukrainy opracowała projekt ustawy zmieniającej.

Projekt ustawy nr 2524 przewiduje: odroczenie wprowadzenia nowych przepisów podatkowych dla kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC), stałych przedstawicieli nierezydentów i podatku dochodowego od nierezydentów.

Proponowane rozwiązania postulują także obniżenie grzywien za niektóre naruszenia podatku od wartości dodanej oraz wsteczne stosowanie tej zasady, wreszcie zniesienie przedłużonych okresów przedawnienia dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i opłat wojskowych.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn