Stopa dyskontowa obniżona do 6 proc.

12 czerwca 2020. Narodowy Bank Ukrainy od dziś obniża stopę dyskontową z 8 proc. do 6 proc. Jest to najniższy poziom w historii niepodległej Ukrainy.

Zarząd NBU swoją decyzję wyjaśnia potrzebą wsparcia gospodarki na etapie stopniowego wychodzenia z kwarantanny.

Popyt konsumpcyjny i inwestycyjny prawdopodobnie pozostanie mniejszy niż przewidywano w kwietniu. Z jednej strony, utrzyma to inflację poniżej poziomu docelowego dłużej niż przewiduje prognoza z kwietnia. Z drugiej strony oznacza to, że spadek ukraińskiej gospodarki może być głębszy niż oczekiwano – zaznaczono w wiadomości NBU.

Stopa dyskontowa jest jednym z instrumentów polityki pieniężnej, jednym z głównych narzędzi banku centralnego, służących do kontroli podaży pieniądza. Obniżenie do 6 proc oznacza, że pożyczki banku centralnego dla banków komercyjnych będą tańsze.  To z kolei może wpłynąć na warunki kredytów kredytów dla osób fizycznych i prawnych- powinny być niżej oprocentowane, tańsze, co ożywi  działalność gospodarczą na terenie Ukrainy.

Biorąc pod uwagę wysoki poziom niepewności makroekonomicznej i politycznej, banki będą bardzo ostrożnie podchodzić do udzielania pożyczek. Zasoby kredytowe będą dostępne dla kategorii najbardziej wiarygodnych kredytobiorców. Sytuacja zależy również od tego, jak długo NBU  będzie  prowadził łagodniejszą politykę pieniężną.

Obniżenie stopy dyskontowej i złagodzenie polityki pieniężnej muszą być wzmocnione wysiłkami rządu na rzecz stymulowania realnego sektora gospodarki – obniżenie podatków, zwiększenie wsparcia dla osób, które straciły pracę i firm cierpiących z powodu kryzysu gospodarczego – podkreśla Tymofij Mylovanov, były Minister Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy.

Należy zaznaczyć, że w 2015 roku stopa dyskontowa była najwyższa w swej historii – na poziomie 30 proc. Od początku 2020 roku była obniżana z 13,5 proc. do 11 proc. w styczniu, 10 proc. w marcu i 8 proc. w kwietniu 2020 roku.

(SZ)

Facebook
Twitter
LinkedIn