Promocja eksportu – ważne zadanie dyplomacji

10 czerwca 2020. Rozszerzony skład Rady Eksporterów i Inwestorów w MSZ Ukrainy. Ważny cel dyplomacji: promocja eksportu.

Zadaniem Rady Eksporterów i Inwestorów w MSZ Ukrainy jest wsparcie eksporterów ukraińskich. Jednym z istotnych obszarów pracy ministerstwa jest poszerzenie geografii rynków.

W ostatnim czasie do Rady dołączyło 135 firm. Dmytro Kuleba, minister spraw zagranicznych podkreślił, że MSZ będzie przyjmowało kolejnych członków Rady na przejrzystych zasadach.

Prace w ramach Rady będą organizowane na zasadach branżowych zgodnie z zakresem działalności stowarzyszeń i przedsiębiorstw. W szczególności planowane jest utworzenie grup przemysłu rolno-spożywczego, usług transportowych i budowlanych, hutnictwa, budowy maszyn i statków, przemysłu lekkiego i chemicznego, technologii informatycznych i innowacyjnych, usług doradczych i prawnych.

Według Kuleby głównym celem Rady jest umożliwienie przedsiębiorstwom promowania ukraińskich towarów na rynkach zagranicznych przy pomocy MSZ Ukrainy.

„Widzimy duży potencjał eksportowy Ukrainy. Musimy sprzedawać więcej towarów, wtedy firmy będą płacić więcej podatków i zatrudniać więcej ludzi.” – powiedział Minister Spraw Zagranicznych.

Na eksport stawia też premier Ukrainy Denis Shmygal. Jednym z kluczowych wskaźników efektywności ukraińskich dyplomatów będzie promocja eksportu ukraińskiego.

„Obecnie współpracujemy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych zmianą priorytetów ukraińskiej dyplomacji. Chcemy, aby nasi dyplomaci bardziej skupili się na promowaniu ukraińskiego eksportu. Promowanie go będzie jednym z kluczowych wskaźników efektywności ukraińskich dyplomatów” – powiedział Denys Shmygal.

Warto dodać, że w warunkach istniejących ograniczeń i zamkniętych granic, firmy mogą szukać nowych kanałów eksportu i współpracy  z zagranicą poprzez platformę Ukraińskiego Biura Promocji Eksportu. Jest to narzędzie do wyszukiwania partnerów.

(SZ)

Facebook
Twitter
LinkedIn