Funduszem w koronawirusa

8 czerwca 2020. Kolejne decyzje władz Ukrainy w celu zwalczania
skutków pandemii w gospodarce.

Rada Najwyższa Ukrainy 5 czerwca głosowała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020, które pozwolą skierować część pieniędzy z Funduszu na rzecz walki z COVID-19 na remonty i budowę dróg. Według autorów projektu, skorzystanie z pieniędzy z Funduszu przyczyni się do poprawy dostępności transportowej regionów kraju, stworzy około 12 600 nowych miejsc pracy w sektorze drogowym i kolejne 50 400 miejsc pracy w powiązanych dziedzinach. Można spekulować, że ta decyzja wynika z krytycznej oceny dotychczasowego wykorzystania specjalnych środków budżetowych, skierowanych na walkę ze skutkami pandemii. Dwa tygodnie temu Kyiv School of Economics, bazując na danych Ministerstwa Finansów, alarmowała, że wykorzystano tylko 20 proc. tych  środków.

W ostatnich miesiącach w Ukrainie prowadzono szereg zmian w ustawodawstwie, służących  wsparciu działalności gospodarczej i zmniejszeniu obciążeń podatkowych w okresie kwarantanny. Rząd przyjął program stymulowania gospodarki, wprowadzający nowe instrumenty pomocy. Przewidziano wsparcie dla pracodawców i pracowników sektora MSP, polegające na zasiłkach dla częściowo bezrobotnych, na wdrożeniu państwowego programu kredytowego „5-7-9 proc.” i tworzeniu nowych miejsc pracy. Kolejnym krokiem pomocowym dla biznesu była decyzja o wykorzystaniu pieniędzy z Funduszu na rzecz walki z COVID-19 na budowę dróg.

Przypomnijmy, że 18 kwietnia prezydent Volodymyr Zeleński zatwierdził zmiany w budżecie państwa, które zostały przyjęte przez Radę Najwyższą 13 kwietnia. Zmiany obejmują zwiększenie finansowania Ministerstwa Zdrowia, pomoc dla emerytów i bezrobotnych oraz utworzenie Funduszu na rzecz walki z COVID-19. Na sfinansowanie Funduszu wpłynęło z budżetu państwa 64,7 mld UAH.

(SZ)

Facebook
Twitter
LinkedIn