Pomoc unijna dla Ukrainy

29 maja 2020. Komisja Europejska zatwierdziła przyznanie Ukrainie drugiej transzy programu pomocy makrofinansowej w wysokości 500 mln EUR. Decyzję tę ogłosiła  rzeczniczka Komisji Europejskiej Marta Wieczorek.

Łącznie z tą kwotą UE, od 2014 roku przyznała już Ukrainie 3,8 mld EUR pożyczki w ramach pomocy makrofinansowej ( MFA). Jest to największa kwota pomocy makrofinansowej wypłacona przez UE jednemu krajowi partnerskiemu.

Środki MFA są udostępniane w formie niskooprocentowanych pożyczek długoterminowych. Pierwszą ratę w wysokości 500 mln EUR w ramach obecnego programu przekazano w grudniu 2018 roku, po tym, jak władze ukraińskie spełniły szereg związanych z tym zobowiązań – zaznaczono w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej.

Przypomnijmy, że pomoc makrofinansowa jest częścią szerszej współpracy UE z krajami sąsiedztwa i ma stanowić wyjątkowy instrument reagowania kryzysowego UE. MFA jest  dostępny dla krajów sąsiadujących z UE, które mają problemy z bilansem płatniczym. Uzupełnia on pomoc udzielaną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

UE planuje kolejny program pomocy makrofinansowej dla Ukrainy  w wysokości 1, 2 miliarda EUR, w ramach szerszego programu wsparcia dla 10 krajów dotkniętych epidemią koronawirusa. Propozycja Komisji Europejskiej  z 22 kwietnia, została zaakceptowana przez inne władze UE w dniu 20 maja 2020.

(SZ)

Facebook
Twitter
LinkedIn