Spadnie produkcja cukru

27 maja 2020. Wpływ anomalii pogodowych na stan uprawy buraków cukrowych znacznie zmniejszy produkcję cukru w Ukrainie. Taką prognozę podają w NACU „Ukrcukor”.

Według szacunków działu analitycznego Narodowego Stowarzyszenia Producentów Cukru Ukrainy (NACU) „Ukrcukor” produkcja cukru w roku handlowym 2020/2021 prognozowana jest na poziomie 1,2-1,3 mln ton, czyli będzie 15% mniejsza niż w roku 2019/2020. 

Liczba zakładów przetwórczych pozostanie niezmieniona – oczekuje się, że w sezonie będą działać 33 cukrownie.

Biorąc pod uwagę zmniejszenie powierzchni zasiewów i warunki pogodowe, które mogą znacząco wpłynąć na plony, prognozujemy spadek produkcji cukru w 2020/2021 o ponad 15% niż w roku poprzednim, co w pełni może pokryć potrzeby rynku krajowego – wyjaśnia Nazar Mychajłowyn, analityk NACU „Ukrcukor”.

Wpływ anormalnych warunków pogodowych na stan upraw zauważają rolnicy z obwodu żytomierskiego, którzy z powodu burz pyłowych zostali zmuszeni do ponownego zasiania prawie połowy zasiewów. Zachodnie regiony Ukrainy, które należą do liderów uprawy buraków cukrowych i produkcji cukru, również dotknęły burze piaskowe i przymrozki kwietniowe.

(SZ)

Facebook
Twitter
LinkedIn