Baltic Business Forum z czarnym łabędziem

27 kwietnia 2020. Baltic Business Forum zostało przełożone na jesień 2020 roku. Formatem geopolitycznym tej konferencji jest Region ABC- Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne. Co zmieni się w gospodarce globalnej i regionu do jesieni?

Prof. Marek Belka- były premier, poseł do Parlamentu Europejskiego:

Mamy kryzys, głęboki i inny niż dotychczasowe. W jego efekcie globalizacja się zregionalizuje. Tracimy zaufanie do długich łańcuchów dostaw, a jednego krańca świata na drugi. Docenimy bliskość partnerów biznesowych. To szansa dla Europy- przecież mamy nieźle funkcjonujący wspólny rynek,  potencjał badawczy i innowacyjny. W ostatnich latach w Unii modne stało się słowo- klucz  „sustainability”, czyli zrównoważony rozwój. W publicznym dyskursie „sustainability” miało przechył w kierunku polityki klimatycznej. Dziś „czarne łabędzie” -czyli nieprzewidziane, niesłychane zjawiska- uzmysławiają nam , że zrównoważony rozwój ma też swój wymiar ekonomiczny i wymiar społeczny. Dziś widać, że służba zdrowia to nie jest koszt czy konsumpcja, ale jądro gospodarki.

Taras Kaczka- wiceminister Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy

w ostatnich dniach kwietnia oświadczył, że Ukraina  może odegrać dużą rolę w przeciwdziałaniu kryzysowi żywnościowemu. Możliwy jest dodatkowy eksport produktów rolnych, bez szkody dla bezpieczeństwa żywnościowego Ukrainy.

– Koncentrujemy się na możliwościach naszych prywatnych producentów – zarówno obecnych wiodących eksporterów, jak i nowych graczy– powiedział minister Kaczka.

Burak Pehlivan, Prezes  Międzynarodowego Turecko- Ukraińskiego Stowarzyszenia Biznesu:

– Ukraina jest dobrym producentem, teraz powinna postawić na przetwarzanie żywności, pójść naszym śladem. Turcja ma podobne doświadczenie i może pomóc Ukrainie- inwestycjami i udostępniając know-how. Kluczowe znaczenie będzie miała umowa o wolnym handlu. Prezydenci Turcji i Ukrainy, na forum gospodarczym w Kijowie w lutym obiecali, że ta umowa zostanie podpisana do końca 2020 roku.

Facebook
Twitter
LinkedIn