Ustawy dla rynku ziemi

12 lutego 2021. Komisja Rolna Rady Najwyższej zaleciła uchwalenie dwóch ustaw, kluczowych dla uwolnienia obrotu ziemią rolną w Ukrainie. Rynek ziemi ma „ruszyć” 1 lipca tego roku. Projekt ustawy 2194 finalizuje decentralizację gruntów (przekazanie części gruntów do samorządów), dereguluje i dekoncentruje w miarę możliwości dziedzinę stosunków gruntowych, eliminuje ryzyko korupcji w gospodarowaniu zasobami ziemi. Zdaniem […]