Belka o odbudowie infrastruktury energetycznej Ukrainy

„Przedłużająca się walka oznacza rosnące koszty dla Ukrainy, mierzone straconym życiem, biedą, wymuszoną migracją oraz ogromnymi stratami w infrastrukturze, które liczone są już w setkach miliardów euro. Ostatnie ataki rosyjskie na sieć energetyczną Ukrainy są zagrożeniem dla podstawowych potrzeb mieszkańców Ukrainy – dostaw prądu, wody, ciepła, a co za tym idzie opieki zdrowotnej i ratowania […]

Siedem zasad odbudowy Ukrainy

6 lipca 2022. W Lugano zakończyła się międzynarodowa konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy- Ukraine Recovery Conference (URC 2022). Przyjęto deklarację poparcia dla Ukrainy, zawierając siedem głównych zasad odbudowy. Oto one: Współpraca. Proces odbudowy Ukrainy możliwy jest tylko we współpracy partnerami międzynarodowymi, przy jasnej kontroli dochodów finansowych. Skupienie na reformach. Odbudowa, trwałość oraz kontynuacja i doskonalenie […]