Złoto na Zakarpaciu

23 października 2020. W Ukrainie wznowiono wydobycie metali szlachetnych w kopalni złota Mużijewo na Zakarpaciu. Służba prasowa Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej poinformowała, że we wsi Mużijewo znajduje się kopalnia złota z potwierdzonymi rezerwami złota. To przyznaje Ukrainie status kraju wydobywającego złoto. Administracja wsparła zagranicznego inwestora i wydobycie złota oraz metali szlachetnych na złożu Mużijewo. Po […]

Reforma górnictwa

16 października 2020. Ministerstwo Energii przedstawiło projekt reformy przemysłu węglowego. Wstępnie wybrało lokalizacje, w których mają być prowadzone pilotażowe projekty transformacji tzw. monomiast węglowych. Reforma przemysłu węglowego obejmie cztery obwody: doniecki, ługański, wołyński i lwowski. Partnerami projektu będą rząd RFN i Niemiecka Korporacja Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Ministerstwo zaoferowało partnerom projektu sześć kopalni do projektów pilotażowych: […]