Mazowieckie przyciąga najwięcej cudzoziemców

8 lutego 2021. Według stanu na dziś ważne zezwolenia na pobyt w Polsce posiada prawie 462 tys. cudzoziemców. Co czwarta decyzja pobytowa była wydana w województwie mazowieckim – podaje Urząd do Spraw Cudzoziemców. Większość wydawanych zezwoleń na pobyt związana jest z aktywnością zawodową – w 2020 r. dotyczyło to 76 proc. cudzoziemców. W związku z […]

„Równość na papierze” dla cudzoziemców

23 grudnia 2020. Polska znalazła się na 44 pozycji w rankingu Migrant Integration Policy Index – 2020, zdobywając 40 na 100 punktów. Świadczy to o istnieniu różnych barier utrudniających integrację cudzoziemców, szczególnie jeśli chodzi o mobilność na rynku pracy, dostęp do edukacji, dostęp do służby zdrowia, uczestnictwo w życiu politycznym. „Równość na papierze” – tak […]

Rynek pracy potrzebuje zmian

2 grudnia 2020. Wczoraj weszła w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która ma na celu, jak podaje ustawodawca, „przede wszystkim usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę”. O zmianach i ich wpływie na rynek pracy rozmawiamy z Marią Borysenko, starszym specjalistą ds. legalizacji Foreign Personnel Service. Czy mogłaby Pani określić główne […]