Mazowieckie przyciąga najwięcej cudzoziemców

8 lutego 2021. Według stanu na dziś ważne zezwolenia na pobyt w Polsce posiada prawie 462 tys. cudzoziemców. Co czwarta decyzja pobytowa była wydana w województwie mazowieckim – podaje Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Większość wydawanych zezwoleń na pobyt związana jest z aktywnością zawodową – w 2020 r. dotyczyło to 76 proc. cudzoziemców. W związku z tym widoczna jest silna koncentracja cudzoziemców w województwach z największymi ośrodkami miejskimi:

  • mazowieckim – 120,1 tys.,
  • małopolskim – 53,1 tys.,
  • wielkopolskim – 41,4 tys.,
  • dolnośląskim – 38 tys.

Najwięcej cudzoziemców (278,3 tys.) posiada zezwolenia na pobyt czasowy wydawane na maksymalnie 3 lata. Grupa obcokrajowców uprawnionych do stałego pobytu wynosi natomiast 96,5 tys. osób. Zarejestrowany pobyt posiada także 73,1 tys. obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Najwięcej ważnych dokumentów pobytowych posiadają obywatele Ukrainy (248,2 tys.), Białorusi (29,2 tys.), Niemiec (20,4 tys.), Rosji (12,5 tys.), Wietnamu (10,7 tys.) oraz Indii (10 tys.).

Najczęściej w Polsce osiedlają się osoby młode. „Około 60 proc. cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt to osoby w przedziale wiekowym 18 – 40 lat, a około 4 proc. powyżej 60. roku życia” – informuje UDSC.

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz. Nie obejmują również zezwoleń na pobyt czasowy, których okres ważności został tymczasowo wydłużony ze względu na wprowadzenie stanu epidemii.

TG

Facebook
Twitter
LinkedIn